Terugbetaling van vorming in het jeugdwerk

Jouw cursus als (hoofd)animator of jouw vorming als leiding wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door de Jeugddienst.

Waar gaat het over?

Volgde je onlangs een vorming in het jeugdwerk? Goed nieuws: er is een grote kans dat de Jeugddienst je minstens een deel van de kost terugbetaalt!

Wat zijn de voorwaarden?

De terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de gevolgde kadervorming/cursus kan worden aangevraagd door:

  • Jongeren die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Gent óf lid zijn van een door de Stad erkende of zelf georganiseerde jeugdwerking en die bij hun eigen gemeente geen (voldoende) terugbetaling krijgen voor de gevolgde cursus. 
  • Een erkend jeugdwerkinitiatief dat de kosten voor de vorming van zijn begeleiders heeft betaald.
  • Een erkend én gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief dat zelf een gratis vorming organiseert voor zijn begeleiders en hiervoor een lesgever of vormingsorganisatie heeft betaald.

De volgende vormingen komen voor terugbetaling in aanmerking:

  • vormingen van begeleiders of animatoren van jeugdwerkinitiatieven, gericht op de kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.
  • Voor jongeren die nog geen lid zijn van een erkend jeugdwerkinitiatief of een door de Stad zelf georganiseerde jeugdwerking, komen enkel vormingen in aanmerking die georganiseerd zijn door een organisatie met een door de Vlaamse Overheid erkend kadervormingsprogramma

Sommige vormingen komen niet in aanmerking:

  • Vormingen waarbij de eigen begeleiders of leden lesgever zijn.
  • Vormingen georganiseerd voor beroepskrachten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per vorming of vormingsreeks zoals een attest animator, hoofdanimator of instructeur betalen we maximaal 110 euro per deelnemer terug. De subsidie bedraagt maximaal 220 euro per persoon per jaar. Uiteraard betalen we nooit meer uit dan de effectieve kost van de cursus. Als je als jeugdwerkinitiatief zelf een gratis vorming voor je leden organiseerde, betalen we maximaal 310 euro per jaar terug. Deze subsidiebedragen worden jaarlijks met 0,85 % verhoogd.

 

Wat heb ik nodig?

Het ingevulde aanvraagformulier (met bewijs van deelname en betalingsbewijs). Als je de subsidie als niet-Gentenaar aanvraagt, vragen we ook een bewijs dat je eigen gemeente de kost niet of slechts gedeeltelijk terugbetaalt.

Welke stappen zijn er?

Je vult het online aanvraagformulier in en bezorgt het samen met de nodige documenten aan de Jeugddienst. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar de Jeugddienst bundelt en behandelt ze op twee afsluitdata: 1 mei en 1 november.

LET OP! Er worden enkel geldige betalingsbewijzen aanvaard van maximaal 12 maanden voor de afsluitdatum waarvoor je indient.

Zijn er uitzonderingen?

Niet van Gent, maar wil je toch eens polsen of dit ook voor jou kan? Breng dan samen met je aanvraagformulier een bewijs mee dat er binnen jouw stad of gemeente geen terugbetaling mogelijk is voor de gevolgde kadervorming.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de terugbetaling van vorming in het jeugdwerk

Terugbetaling van vorming in het jeugdwerk