Sub­si­die­re­gle­ment voor de terugbetaling van vorming in het jeugdwerk

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil jongeren en jeugdwerkinitiatieven een subsidie, namelijk de terugbetaling van (een deel van) de deelnameprijs voor een gevolgde vorming in het jeugdwerk, toekennen volgens de voorwaarden hieronder beschreven, om zo bij te dragen tot de verdere kwaliteitsverbetering van de Gentse jeugdwerkinitiatieven.