Startsubsidies jeugdwerkinitiatieven

Start je een jeugdwerkinitiatieven op of ben je pas gestart met de werking? Misschien kom je in aanmerking voor een startsubsidie.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De subsidie geeft nieuwe jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen voor een erkenning een extra financiële impuls.

Voorwaarden

Als startend jeugdwerkinitiatief moet je wel in aanmerking komen voor 'erkenning' als jeugdvereniging.

Bedrag

De startsubsidie bedraagt 1.700 euro in 2020 (en wordt verder jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex).

Benodigdheden

  • Overzicht met de (geplande) activiteiten.
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (om ervoor te zorgen dat de leden erkend zijn tijdens de activiteiten).
  • Brandverzekering van de locatie waar de activiteiten doorgaan.
  • Rekeningnummer op naam van de vereniging.

Procedure

Je kan de aanvraag voor erkenning en startsubsidie het ganse jaar door indienen bij de Jeugddienst van de Stad Gent.
Na de aanvraag zal de Jeugddienst contact opnemen en zullen er een aantal bezoeken gebracht worden op het moment van de activiteiten.
De gegevens van het dossier, samen met de ervaringen van de bezoeken, worden in de vorm van een advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Het is uiteindelijk het college van burgemeester en schepenen die beslist over de goedkeuring van de erkenning en de startsubsidie.

Regelgeving

De startsubsidie met bijhorende voorwaarden wordt geregeld in het 'Stedelijk reglement betreffende aan startende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven'.

Vul het downloadbare formulier in