Erkenning als jeugdwerkinitiatief

Wie komt in aanmerking voor een erkenning als jeugdwerkinitiatief en wat heb je allemaal nodig voor jouw eerste erkenningsaanvraag?

Als erkende jeugdvereniging kan je genieten van heel wat voordelen. Bijvoorbeeld: gratis of voordelig gebruik van zalen, materialen en vervoer, hulp bij klussen aan je lokaal, gratis huisvuilophaling en recht op subsidies.

 

Komt mijn jeugdvereniging in aanmerking voor erkenning?

De voorwaarden in een notendop? Jouw jeugdwerk:

 • Heeft als primaire doelstelling vrijetijdsbesteding
 • Is in hoofdzaak het werk van vrijwilligers waarvan minstens de helft jonger is dan 26 jaar
 • Is groepsgericht
 • Vindt plaats in de vrije tijd en onder begeleiding
 • Is niet-commercieel
 • Biedt op regelmatige basis activiteiten aan
 • Is toegankelijk voor iedereen

Meer weten over de voorwaarden?

 

Zo vraag je erkenning aan 

Voor de 1e keer erkenning aanvragen

De eerste keer een erkenning als jeugdwerkinitiatief aanvragen, is vrij eenvoudig. De Jeugddienst heeft wel enkele gegevens nodig.

Alle erkende jeugdwerkinitiatieven krijgen jaarlijks een nieuw erkenningsattest. Via je Mijn Gentprofiel kan je je eigen erkenningsattest het hele jaar door downloaden op jouw verenigingsportaal.

 

Startsubsidie aanvragen

Wil je een startsubsidie aanvragen? Dan moet jouw vereniging een initiatief zijn of een groep jongeren die erkend is als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief. Per jeugdwerkinitiatief kan je 1 aanvraag indienen, bij de opstart van het initiatief.

Bijkomende formaliteiten

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering

Als je activiteiten organiseert met en voor kinderen vinden we het belangrijk dat iedereen die deelneemt verzekerd is. Daarvoor vragen we dat jullie een verzekering afsluiten en ons hier een uittreksel van bezorgen.

 

Brandverzekering voor jullie lokaal 

Heb je een lokaal of kan je een lokaal gebruiken? Dan verwachten we dat dit verzekerd is tegen brand.

 

Zichtrekening op naam van het jeugdwerkinitiatief

Als erkende jeugdvereniging kan je ondersteuning krijgen voor de werking of voor onderhoud en herstellingen van jullie lokalen. Om die toelagen te kunnen uitbetalen, vragen we een zichtrekening op naam van de vereniging.

 

Overzicht van de activiteiten

Na de aanvraag op papier zullen we eerst een of meerdere keren langskomen. Zo weten, zien, voelen en horen we wat jullie doen. We vragen je ook om een overzicht van de activiteiten (van het voorbije of komende werkingsjaar).

 

Wat zijn de voordelen van erkenning?

Erkenning als jeugdwerkinitiatief brengt subsidies, ondersteuning en heel wat andere voordelen met zich mee, afhankelijk van jouw erkenningsvorm en werksoort. Bijvoorbeeld:

 • Zalen (gratis of goedkoop) huren
 • Materiaal lenen van Uitleenpunt Gent
 • 12 gratis beurten per jaar krijgen van Ivago én restafval aanbieden in gele huisvuilzakken in plaats van de duurdere bedrijfsafvalzakken
 • Voordelig vervoer regelen van kampmateriaal
 • Hulp krijgen bij klussen aan je lokaal

 

Meer weten over de voordelen?

 

Erkende Gentse jeugdverenigingen 2019-2020