60 RUP Akkerhage - Ottergemsesteenweg

Raadpleeg hier de documenten voor RUP 60 Akkerhage - Ottergemsesteenweg.

Voor dit gebied zijn er twee plannen geldig. Er is een plan goedgekeurd op 15 januari 2004, de stedenbouwkundige voorschriften zijn voor een deel van dit plan herzien op 12 januari 2006.

Het bestemmingsplan van 2006 is hetzelfde als dat van 2004, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota zijn herzien.