121 BPA/RUP Binnenstad - deel Zuid

Raadpleeg hier de documenten voor BPA / RUP 121 Binnenstad - deel Zuid.

Voor dit plangebied zijn er twee plannen geldig. Er is een BPA goedgekeurd op 29 november 2002.

De stedenbouwkundige voorschriften zijn voor een deel van dit BPA herzien in een RUP dat werd goedgekeurd op 16 mei 2007.

Het bestemmingsplan van 2007 is hetzelfde als het plan daterend van 2002.