W-18 BPA Westerringspoor

Raadpleeg hier de documenten voor W-18 BPA Westerringspoor.

Het plangebied situeert zich ter hoogte van de oude spoorweg naar het Rabot.

Het plan werd goedgekeurd op 29 april 1993.