automotive technologie groot

Vandaag werken aan de skills van morgen

Het ESF-project ‘House of skills: piloottrajecten Gent’ test manieren uit om werknemers aan te zetten tot levenslang leren.

House of skills?

De jobs van vandaag zijn niet de jobs van morgen. Door technologische en maatschappelijke evoluties is de inhoud van zowat elke job onderhevig aan voortdurende verandering. Levenslang leren en skills verwerven zou een prioriteit moeten worden van elke werkende persoon. Hoe werknemers en werkgevers daarbij ondersteund kunnen worden, is een vraag waarop de dienst Werk en Activering een antwoord zoekt. Een van de pistes is de oprichting van een House of Skills waar werknemers en werkgevers terechtkunnen, zoals dat al bestaat in Amsterdam.

Regie nemen over loopbaan

Om de mogelijkheden van zo’n House of skills voor Gent te onderzoeken, ging in september 2020 een nieuw ESF-project van start. Via twee piloottrajecten onderzoeken we of en hoe we werknemers kunnen stimuleren om zelf de regie te nemen over hun loopbaan en levenslang leren te omarmen. We leggen piloottrajecten af met werknemers in krimpberoepen – met name administratieve bedienden in de banksector – en technici in een snel digitaliserende werkomgeving in de automotive-sector. Beide groepen hebben er alle belang bij om hun skills in lijn te houden met de veranderende realiteit op de werkvloer.

Nieuwe dienstverlening uittesten

In de piloottrajecten ontwikkelen en testen we een nieuwe dienstverlening, een combinatie van loopbaanbegeleiding en modulaire opleidingen. Ook de ontwikkeling van een skills-taal en skills-paspoort staan op de agenda. Op de piloottrajecten kan nadien worden verder gebouwd om een Gents House of Skills vorm te geven.

Klik op de afbeelding voor meer details.