Leren en werken

Wil je bijleren, werken, weer actief worden, vrijwilligerswerk doen? We helpen je stappen zetten naar werk, met een traject op jouw maat.

leren en werken

OCMW-cliënten krijgen individuele begeleiding op maat richting activering en werk van het Maatgericht Activeringscentrum (Maact)

  • Heb je hulp nodig om werk te vinden? 
  • Heb je nood aan opleiding, of een groepswerking om sterker te worden? 
  • Misschien is vrijwilligerswerk wel iets voor jou? 
  • Ook werkervaring opdoen, technische vaardigheden leren of je Nederlands verbeteren, kan een onderdeel zijn van je traject op maat. 

Vraag ernaar bij je maatschappelijk werker van het OCMW. Samen bekijken we wat voor jou de beste optie is:

  • Sociale activering: weer actief worden via groepswerkingen, arbeidsmatige activiteiten, Nederlands oefenen, een opleiding, vrijwilligerswerk …
  • Begeleiding naar werk: hulp om een job te vinden, werkervaring opdoen via artikel 60 …
  • Begeleiding naar opleiding: met een taalopleiding of een vakopleiding vergroot je je kans op een goeie job

Informatie voor werkgevers

Werkgevers die hun werkvloer willen openstellen voor werkzoekende OCMW-cliënten vinden op de werkgeverspagina meer info over sociale tewerkstelling via artikel 60. Bedrijven kunnen ook samenwerken met het Dienstenbedrijf Sociale Economie.

Project Interactief

Voor de begeleiding van anderstaligen van buiten de EU ontvangt het OCMW-project 'Interactief' middelen van het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI).