Intensieve begeleiding van anderstaligen

Om de taalbarrière te verlagen voor anderstaligen ontvangt het OCMW Gent Europese en federale middelen.

Voor de begeleiding van anderstaligen van buiten de EU ontvangt het OCMW-project 'Interactief' middelen van het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Met die middelen zetten we initiatieven op om kwetsbare en laagtaalvaardige mensen intensief te begeleiden. We werken aan hun zelfredzaamheid, helpen hen een plaats te vinden in de samenleving en bieden indien mogelijk een opstap naar werk. Ze volgen daarvoor een of meer modules:

  1. OCMW Go is een onthaalvorming voor nieuwe anderstalige OCMW-cliënten. Ze krijgen er info over hun rechten en plichten, integratie en activering, in het Nederlands maar ondersteund door een tolk.
  2. Intercultureel medewerkers helpen en vertalen tijdens de gesprekken van anderstalige cliënten met hun maatschappelijk werker. Zo verloopt de communicatie beter.
  3. VIA is een voortraject en screening voor anderstaligen. De deelnemers krijgen zicht op hun kwaliteiten, competenties en interesses, maar ook op hun belemmeringen en werkpunten.
  4. Maatschappelijke Integratie is een groepswerking voor mensen die als vrijwilliger aan de slag zijn, wat vaak een eerste stap is in een activeringstraject. In de groepsbijeenkomsten oefenen de deelnemers hun Nederlands en werken ze aan hun verdere integratie.
  5. Taalcoaches kunnen cliënten ondersteunen tijdens hun vrijwilligerswerk. Dat bevordert de integratie van de deelnemer op die werkvloer en verhoogt de kans op doorstroom naar een andere werkplek.

We vormen een partnerschap met OCMW Merelbeke, Eeklo, Evergem en Ninove om knowhow uit te wisselen. Cliënten uit die gemeenten kunnen ook deelnemen aan onze modules.

In 2022 telden de modules 486 deelnemers uit landen buiten de EU en 337 deelnemers van binnen de EU.  

Overzicht van de middelen 2022-2024

  • AMIF: 260.000 euro
  • POD MI: 49.906,21 euro
  • Cofinanciering door OCMW Gent: 206.194,48 euro