Sociale activering

OCMW Gent ondersteunt je om weer in het actieve leven te stappen. Samen gaan we op zoek naar structuur en motivatie.

groep mensen slaat de handen ineen

Misschien ben jij als OCMW-cliënt niet klaar voor een job of voor een opleiding. Door fysieke of psychische problemen, of doordat je te kampen hebt met andere problemen die die stap nu nog bemoeilijken.

OCMW Gent wil ook jou ondersteunen om weer in het actieve leven te stappen. Daarom organiseert het Maatgericht activeringscentrum (Maact) enkele projecten die je helpen om jouw talenten en vaardigheden te ontwikkelen, om je zelfvertrouwen te versterken, of om je Nederlands te verbeteren. Ze kunnen een opstap zijn om daarna een opleiding te volgen of aan de slag te gaan in een (sociale) tewerkstelling.

In groep groeien met individuele begeleiding 

Zo kan je deelnemen aan diverse groepswerkingen, elk met hun eigen thema. Sommige groepen focussen op het beheren van geld, andere op gezondheid, opvoedingsondersteuning, taalontwikkeling, culturele en persoonlijke ontplooiing. De Gantoise Plantrekkers vertrekken vanuit voetbal en sjotten zich richting groepstrots. Als je sociaal en administratief sterk bent, kan je doorgroeien tot 'sociale gids'. Dat zijn vrijwilligers die andere OCMW-cliënten helpen om bepaalde aanvragen in orde te krijgen, of om voor de eerste keer mee te gaan naar een afspraak of een taalles bijvoorbeeld.

Elke deelnemer heeft zijn kwaliteiten die we in de kijker willen zetten. Samen groeien we, apart en als groep. 

Kom jij in aanmerking voor sociale activering?

Dat bespreek je samen met je maatschappelijk werker. Die licht de voorwaarden toe. Deelnemen aan sociale activering is namelijk niet vrijblijvend en ook geen gemakkelijkheidsoplossing.

Je gaat een engagement aan om gemotiveerd en respectvol mee te doen aan de werkingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je niet onder invloed bent, op tijd komt en nooit agressief bent tegenover je begeleider of je medecursisten. Je hebt de nodige basiskennis Nederlands, je ziet de groepswerking als een eerste stap en hebt de motivatie om te groeien richting opleiding, vrijwilligerswerk of werk.