Sociale activering

Sociale activering

Stapsteen naar structuur en motivatie.

Een goede job is niet alleen de beste manier om voor jezelf een inkomen te verzekeren. Werk zorgt ook voor een zinvolle invulling van de dag. Je hebt ‘iets om handen’, voelt je nuttiger en hebt meer sociale contacten.

Misschien ben jij als OCMW-cliënt niet klaar voor een job of voor een opleiding. Door fysieke of psychische problemen, of doordat je te kampen hebt met andere problemen die die stap nu nog bemoeilijken.

Deelname aan het actieve leven

OCMW Gent wil ook jou ondersteunen om weer in het actieve leven te stappen. Daarom organiseert het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) enkele projecten die je helpen om jouw talenten en vaardigheden te ontwikkelen.
Deze projecten kunnen een opstap zijn om daarna een opleiding te volgen of aan de slag te gaan in een (sociale) tewerkstelling.

Omdat kennis van het Nederlands erg belangrijk is om te kunnen deelnemen aan de maatschappij en om een opleiding te volgen of een job te vinden, is er intensieve begeleiding voor anderstaligen voorzien.

In groep groeien met individuele begeleiding

Elke deelnemer heeft zijn kwaliteiten die we in de kijker willen zetten. Samen groeien, apart en als groep. Leren van elkaar, door elkaar en over allerhande aspecten van het leven.

Zo focussen sommige groepen op het beheren van de centen, anderen op gezond leren koken, opvoedingsondersteuning, taalontwikkeling, culturele en persoonlijke ontplooiing. De Gantoise plantrekkers sjotten zich richting groepstrots en de sociaal en administratief sterke cliënten kunnen doorgroeien tot sociale gidsen. Dat zijn vrijwilligers die andere cliënten helpen om bepaalde aanvragen in orde te krijgen, maar ook om voor de eerste keer mee te gaan naar een taalles, bijvoorbeeld.
 

Kom jij in aanmerking voor sociale activering?

Dat bespreek je samen met jouw maatschappelijk werker. Hij of zij licht de voorwaarden toe. Deelname aan sociale activering is namelijk niet vrijblijvend en ook geen gemakkelijkheidsoplossing.

Je gaat een engagement aan om gemotiveerd en respectvol deel te nemen aan de werkingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je niet onder invloed bent, op tijd komt en nooit agressief bent tegenover je begeleider of je medecursisten. Je hebt de nodige basiskennis Nederlands, je ziet de groepswerking als een eerste stap en hebt de motivatie om te groeien richting opleiding, vrijwilligerswerk of werk.