Begeleiding naar opleiding

Met een degelijke vakopleiding of een goed diploma op zak maak je meer kans op een boeiende en interessante job.

Interne en externe taalopleidingen

Met een basiskennis van het Nederlands vergroot je je kansen om in Gent een job te vinden en te houden. Daarom werkt OCMW Gent samen met gespecialiseerde organisaties om opleidingen Nederlands te organiseren.

Wanneer je als OCMW-cliënt een taalopleiding opstart, ga je eerst langs bij Amal. Daar wordt tijdens een intake (en eventueel een test) het basisniveau bepaald. Amal bepaalt ook welke opleider het beste geschikt is voor jou. Dat kan het Centrum voor Basiseducatie zijn, maar ook een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of het Universitair centrum voor Talenonderwijs.

Heb je al een basis en ga je aan het werk, bijvoorbeeld in een sociale tewerkstelling? Ook dan kan je blijven oefenen. Via conversatietafels, maar ook tijdens groepscoachings of soms door individuele taalcoaching op jouw werk.
 

Beroepsgerichte vakopleidingen

Een vak leren? Dat kan bij vele Gentse organisaties. Zo biedt CVO Gent verschillende technische vormingsmodules waar OCMW-cliënten kunnen instappen. Sommige OCMW-cliënten kunnen een vakopleiding volgen in de poets of horeca op de werkvloeren van het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Bespreek jouw mogelijkheden met je vaste trajectbegeleider van het Maatgericht Activeringscentrum (Maact).
 

Begeleiding naar een diploma

OCMW Gent vindt het belangrijk om jongeren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon te helpen hun schoolcarrière met succes af te ronden. Activering is niet alleen gericht op werk op korte termijn, maar stimuleert ook jongeren om niet bij de pakken te blijven zitten en alsnog een diploma te halen als investering in de toekomst. Lees meer op de pagina ‘Hulp voor studenten’.