Begeleiding naar opleiding

Met een degelijke vakopleiding of een goed diploma op zak maak je meer kans op een boeiende en interessante job.

Interne en externe taalopleidingen

Met een basiskennis van het Nederlands heb je meteen een stapje voor om in Gent een job te vinden en te houden. Daarom werkt OCMW Gent samen met gespecialiseerde organisaties om taalopleidingen Nederlands te organiseren.

Wanneer je als OCMW-cliënt een taalopleiding opstart, ga je eerst langs bij het Huis van het Nederlands van Amal. Daar wordt tijdens een intake (en eventueel een test) het basisniveau bepaald. Amal bepaalt ook welke opleider het beste geschikt is voor jou. Dat kan het Centrum voor Basiseducatie zijn, maar ook een Centrum voor Volwassenenonderwijs of zelfs het Universitair centrum voor Talenonderwijs.

Heb je al een basis en ga je aan het werk, bijvoorbeeld in een sociale tewerkstelling? Ook dan kan je blijven oefenen. Via conversatietafels, maar ook tijdens groepscoachings of soms door individuele taalcoaching op jouw werkvloer.
 

Beroepsgerichte vakopleidingen

Een vak leren? Dat kan bij tal van Gentse organisaties. Zo biedt CVO Leerdorp verschillende technische vormingsmodules waar OCMW-cliënten kunnen instappen. Sommige OCMW-cliënten kunnen een vakopleiding volgen in de poets of horeca op de werkvloeren van het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Bespreek jouw mogelijkheden met je vaste trajectbegeleider van het MAACT.
 

Begeleiding naar een diploma

OCMW Gent zet sterk in op de begeleiding van jongeren tussen 18 en 24 jaar met een leefloon om hen te helpen hun schoolcarrière met succes af te ronden. We bewijzen hiermee dat activering niet alleen gericht is op werk, maar ook jongeren stimuleert om niet bij de pakken te blijven zitten en alsnog een diploma te halen als investering in de toekomst.
Lees meer op de pagina ‘Hulp voor studenten’.