algemeen park 2.jpg
Citadelpark.

Project herwaardering Citadelpark

Een park voor de stad, een tuin voor de buurt: het Citadelpark wordt een park met internationale uitstraling waar iedereen zich thuisvoelt.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord
  • Cultuur
  • Publieke gebouwen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Erfgoed

De opwaardering van het Citadelpark gaat stapsgewijs. Sinds maart 2010 gebeurden er kleine ingrepen. Tot 2024 lopen er grote deelprojecten.

Opfleuren van de betonnen vloer van hal 6

De rand van de betonnen vloer waar ooit hal 6 stond, is uitgebroken en verfraaid met een boord van gras en kleurrijke planten. Er zijn ook enkele zitplekken. Betonvloerplaten werden in een onregelmatig patroon verwijderd, alsof het park het beton stap voor stap wegduwt. De betonnen vloer zal helemaal worden weggehaald en aangelegd als een bijkomend stuk park.

Restauratie van ICC en Floraliënhal

Sinds 2018 werken de Stad Gent en sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, verder aan de renovatie van het ICC en de Floraliënhal.

De winnaar van een ontwerpwedstrijd (na een 'open oproep' van de Vlaams Bouwmeester), een gecombineerd team van 51N4E en NU architectuuratelier, maakte een masterplan met een samenhangende blik op de gebouwen (Floraliënhal, ICC, SMAK en Kuipke).

 

Nieuwe functie voor ex-dierenasiel

In juni 2019 zijn het dierenasiel en de honden verhuisd uit de markante villa (1913). De Stad Gent laat de vzw Ensemble van 2021-2024 een tijdelijke invulling organiseren in en rond het gebouw. Daarna start de renovatie en krijgt het gebouw een nieuwe functie, bijvoorbeeld een parkcafé.

 

Nieuwe paden

Eén van de doelstellingen is minder verharde oppervlakte over te houden in het Citadelpark. Ook het verschil tussen hoofdpaden ('circuit walk') en andere wandelpaden moet duidelijker. In een eerste fase wil de Stad Gent het fiets- en wandelpad tussen de Kunstlaan en de erekoer heraanleggen en de verlichting aanpassen.

 

Renovatie kiosk

De kiosk zal worden gerenoveerd, maar wordt de komende jaren al gebruikt. De Stad Gent laat Freehouse vzw (Monterey) van 2021-2022 (en mogelijk langer) bij de kiosk een tijdelijke invulling organiseren voor omwonenden en bezoekers van het Citadelpark.

 

Klankbordgroep

In de klankbordgroep Citadelpark overleggen inwoners, organisaties en groepen (ook met zakelijke belangen) en de Stad Gent over de opwaardering van het Citadelpark. Het park heeft voor iedereen andere betekenissen en belangen. In de klankbordgroep komen die uiteenlopende uitgangspunten samen.

De Stad Gent erkent de klankbordgroep uitdrukkelijk in zijn rol. De klankbordgroep neemt geen beslissingen, maar geeft een mening.

 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 4 mei 2021 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 7 december 2020 (PDF)

Verslag projectwandeling klankbordgroep Citadelpark - 5 september 2020 (PDF) 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 27 januari 2020 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 30 september 2019 (PDF)

 

tijdslijn

Komende fasen in project Citadelpark

Omgevingsvergunning voor de renovatie van het ICC
  • Betonnen vloerplaat (van de verdwenen hal 6) wordt weggehaald. In de plaats komt een nieuw stuk park. Op een gevel van het Kuipke komen klimplanten.
  • De kiosk wordt gerenoveerd.

Het ICC wordt gerenoveerd
  • Eerste deel van het ringpad ('circuit walk') rondom de gebouwen wordt heraangelegd en krijgt nieuwe verlichting.

Het ICC gaat weer open

Locatie