algemeen park 2.jpg
Citadelpark.

Project herwaardering Citadelpark

Een park voor de stad, een tuin voor de buurt: het Citadelpark wordt een park met internationale uitstraling waar iedereen zich thuisvoelt.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord
  • Cultuur
  • Publieke gebouwen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Erfgoed

De opwaardering van het Citadelpark gaat stapsgewijs. Sinds maart 2010 gebeurden er kleine ingrepen. Tot 2024 lopen er grote deelprojecten.

Opfleuren van de betonnen vloerplaat van hal 6

De rand van de betonnen vloerplaat waar ooit hal 6 stond, is uitgebroken en verfraaid met een boord van gras en kleurrijke planten. Er zijn ook enkele zitplekken. Betonvloerplaten werden in een onregelmatig patroon verwijderd, alsof het park stap voor stap de vloerplaat inneemt. De plaat wordt helemaal weggehaald in het voorjaar 2021. In de plaats wordt een stukje park aangelegd.

Restauratie van ICC en Floraliënhal

Sinds 2018 werken de Stad Gent en sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, verder aan de renovatie van het ICC en de Floraliënhal.

De winnaar van een ontwerpwedstrijd (na een 'open oproep' van de Vlaams Bouwmeester), een gecombineerd team van 51N4E en NU architectuuratelier, bestudeert momenteel de samenhang van de gebouwen (Floraliënhal, ICC, SMAK en Kuipke) en tekent de renovatie van het ICC.

 

Nieuwe functie voor ex-dierenasiel

In juni 2019 zijn het dierenasiel en de viervoeters verhuisd uit de markante villa (1913). De Stad Gent onderzoekt de staat van het gebouw en de mogelijkheden om er nieuwe invulling (eerst kortstondig, dan langdurig) aan te geven. Daarna start de renovatie en krijgt het gebouw een nieuwe functie, bijvoorbeeld een parkcafé.

 

Nieuwe paden

Eén van de doelstellingen is minder verharde oppervlakte over te houden in het Citadelpark. Ook het onderscheid tussen hoofdpaden ('circuit walk') en andere wandelpaden moet duidelijker worden. In een eerste fase wil de Stad Gent het fiets- en wandelpad tussen de Kunstlaan en de erekoer heraanleggen en de verlichting aanpassen. De werken hiervoor starten in 2021.

 

Renovatie kiosk

De kiosk wordt als 'Kiosk Monterey' af en toe gebruikt als een plek van cultuur en amusement, maar moet worden gerenoveerd.

 

Klankbordgroep

In de klankbordgroep Citadelpark overleggen inwoners, organisaties en groepen (ook met zakelijke belangen) en de Stad Gent over de opwaardering van het Citadelpark. Het park heeft voor iedereen andere betekenissen en belangen. In de klankbordgroep komen die uiteenlopende uitgangspunten samen.

De Stad Gent erkent de klankbordgroep uitdrukkelijk in zijn rol. De klankbordgroep neemt geen beslissingen, maar geeft een mening

 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 7 december 2020 (PDF)

Verslag projectwandeling klankbordgroep Citadelpark - 5 september 2020 (PDF) 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 27 januari 2020 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 30 september 2019 (PDF)

 

Locatie