Project herwaardering Citadelpark

Een park voor de stad, een tuin voor de buurt: het Citadelpark wordt een park met internationale uitstraling waar iedereen zich thuisvoelt.

Citadelpark
Citadelpark.

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Noord
  • Cultuur
  • Publieke gebouwen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Erfgoed
Zeg je gedacht over het ontwerpvoorstel voor een nieuw SMAK

De opwaardering van het Citadelpark gaat stap voor stap, met kleine ingrepen en grote deelprojecten.

 

De muziekkiosk is gerestaureerd

De muziekkiosk is helemaal gerestaureerd. De culturele programmatie bij de kiosk door Freehouse vzw (Monterey) kan weer beginnen.

 

Betonplaat werd speelweide

De betonnen vloerplaten waarop vroeger expohal 6 stond - naast 't Kuipke en de Floraliënhal - zijn weggehaald. Er werd een speelweide aangelegd die als naam 'de Graskuip' kreeg.

Verbouwing van ICC en restauratie van Floraliënhal

Sinds 2018 werken de Stad Gent en sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) verder aan de renovatie van het ICC (het 'internationaal congrescentrum') en de Floraliënhal.

De winnaar van een ontwerpwedstrijd (na een 'open oproep' van de Vlaams Bouwmeester), een gecombineerd team van 51N4E en NU architectuuratelier, maakte een masterplan met een samenhangende blik op de gebouwen (Floraliënhal, ICC, SMAK en Kuipke).

 

Nieuwe functie voor ex-dierenasiel

In juni 2019 zijn het dierenasiel en de honden verhuisd uit de markante villa (1913). De Stad Gent laat de vzw Ensemble van 2021-2025 een tijdelijke invulling organiseren in en rond het gebouw. Daarna start de renovatie en krijgt het gebouw een nieuwe functie, bijvoorbeeld een parkcafé.

 

Nieuwe paden

Eén van de doelstellingen is minder verharde oppervlakte over te houden in het Citadelpark. Het verschil tussen de hoofdpaden (het ringpad of 'circuit walk') en de andere wandelpaden moet duidelijker worden.

De Stad Gent wil het fiets- en wandelpad tussen de Kunstlaan en de erekoer (van noord-oost naar zuid-west) heraanleggen en de verlichting aanpassen. Intussen kregen sommige fietsroutes een nieuwe asfaltlaag: de Gustave Den Duytsdreef, de Jozef Mengaldreef en de Eugène Felixdreef.

 

De 'ondergrondse spons'

De ambitie is om regenwater van dakoppervlaktes en op verharde zones in het Citadelpark niet meer af te voeren langs de riolering. Dat regenwater mag in de bodem infiltreren via verticale putten. Bijkomende ingrepen moeten regenwater zoveel mogelijk vertragen en ter plaatse houden om het Citadelpark beter bestand te maken tegen periodes van droogte. 

Projectteam + kernteam + stuurgroep

In het projectteam zijn alle partners vertegenwoordigd die permanent aanwezig zijn op en rond de Citadelpark-site. Dat projectteam wordt aangevuld met de leden van het kernteam. Het kernteam bestaat uit de projectleiders van alle deelprojecten in het masterproject Citadelpark+.

Leden van het projectteam wisselen informatie uit en rapporteren over hun werking, om geplande renovaties aan gebouwen en ingrepen in het park daarop te kunnen afstemmen.

Het projectteam is voorts een forum om voorstellen uit elk van de deelprojecten af te toetsen. Adviezen komen zo bij de stuurgroep van project Citadelpark+, waarin ook beleidsverantwoordelijken zitting hebben.

 

Inspraak en samenwerking met de klankbordgroep

In de klankbordgroep Citadelpark overleggen inwoners, organisaties en groepen (ook met zakelijke belangen) en de Stad Gent over de opwaardering van het Citadelpark. Het park heeft voor iedereen andere betekenissen en belangen. In de klankbordgroep komen die uiteenlopende uitgangspunten samen.

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 15 april 2024 (PDF)

Presentatie klankbordgroep Citadelpark - 15 april 2024 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 5 juli 2023 (PDF)

Presentatie klankbordgroep Citadelpark - 5 juli 2023 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 4 mei 2021 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 7 december 2020 (PDF)

Verslag projectwandeling klankbordgroep Citadelpark - 5 september 2020 (PDF) 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 27 januari 2020 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 30 september 2019 (PDF)

 

tijdslijn

Welke fasen doorloopt project Herwaardering Citadelpark?

Aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van het ICC

De betonnen vloerplaat verdwijnt, de kiosk is gerestaureerd
  • De betonnen vloerplaat (van de verdwenen hal 6) wordt weggehaald. In de plaats komt een nieuw stuk park, op de gevel van 't Kuipke ernaast komen klimplanten.
  • Openbaar onderzoek over de ombouw van het ICC. Sogent stelt daarna een aannemer aan.
  • Ontwerpteam gezocht voor uitbreiding van het SMAK (procedure 'open oproep' van de Vlaamse Bouwmeester)
  • De gerestaureerde muziekkiosk werd op 25 november 2023 ingehuldigd.

Nieuwe speelweide aan 't Kuipke en de Floraliënhal

Het ICC wordt gerenoveerd
  • Eerste deel van het ringpad ('circuit walk') rondom de gebouwen wordt heraangelegd en krijgt nieuwe verlichting.

Locatie