Project herwaardering Citadelpark

Een park voor de stad, een tuin voor de buurt: het Citadelpark wordt een park met internationale uitstraling waar iedereen zich thuisvoelt.

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Noord
  • Cultuur
  • Publieke gebouwen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Erfgoed
Kies mee een naam voor de nieuwe speelweide tussen ‘t Kuipke en Floraliënhal

De opwaardering van het Citadelpark gaat stap voor stap, met kleine ingrepen en grote deelprojecten.

 

De muziekkiosk is gerestaureerd

De muziekkiosk is helemaal gerestaureerd. De culturele programmatie bij de kiosk door Freehouse vzw (Monterey) kan weer beginnen.

 

De betonnen vloer van hal 6 is weggehaald

De betonnen vloerplaten waarop ooit expohal 6 stond naast de Floraliënhal, zijn ondertussen weggehaald. Deze zone wordt heraangelegd als een nieuw stuk Citadelpark.

Restauratie van ICC en Floraliënhal

Sinds 2018 werken de Stad Gent en sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) verder aan de renovatie van het ICC (het 'internationaal congrescentrum') en de Floraliënhal.

De winnaar van een ontwerpwedstrijd (na een 'open oproep' van de Vlaams Bouwmeester), een gecombineerd team van 51N4E en NU architectuuratelier, maakte een masterplan met een samenhangende blik op de gebouwen (Floraliënhal, ICC, SMAK en Kuipke).

 

Nieuwe functie voor ex-dierenasiel

In juni 2019 zijn het dierenasiel en de honden verhuisd uit de markante villa (1913). De Stad Gent laat de vzw Ensemble van 2021-2024 een tijdelijke invulling organiseren in en rond het gebouw. Daarna start de renovatie en krijgt het gebouw een nieuwe functie, bijvoorbeeld een parkcafé.

 

Nieuwe paden

Eén van de doelstellingen is minder verharde oppervlakte over te houden in het Citadelpark. Ook het verschil tussen hoofdpaden ('circuit walk') en andere wandelpaden moet duidelijker. In een eerste fase wil de Stad Gent het fiets- en wandelpad tussen de Kunstlaan en de erekoer heraanleggen en de verlichting aanpassen.

 

Projectteam + kernteam + stuurgroep

In het projectteam zijn alle partners vertegenwoordigd die permanent aanwezig zijn op en rond de Citadelpark-site. Dat projectteam wordt aangevuld met de leden van het kernteam. Het kernteam bestaat uit de projectleiders van alle deelprojecten in het masterproject Citadelpark+.

Leden van het projectteam wisselen informatie uit en rapporteren over hun werking, om geplande renovaties aan gebouwen en ingrepen in het park daarop te kunnen afstemmen.

Het projectteam is ook een forum om voorstellen uit elk van de deelprojecten af te toetsen. Adviezen komen zo bij de stuurgroep van project Citadelpark+, waarin ook beleidsverantwoordelijken zitting hebben.

 

Klankbordgroep

In de klankbordgroep Citadelpark overleggen inwoners, organisaties en groepen (ook met zakelijke belangen) en de Stad Gent over de opwaardering van het Citadelpark. Het park heeft voor iedereen andere betekenissen en belangen. In de klankbordgroep komen die uiteenlopende uitgangspunten samen.

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 5 juli 2023 (PDF)

Presentatie klankbordgroep Citadelpark - 5 juli 2023 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 4 mei 2021 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 7 december 2020 (PDF)

Verslag projectwandeling klankbordgroep Citadelpark - 5 september 2020 (PDF) 

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 27 januari 2020 (PDF)

Verslag klankbordgroep Citadelpark - 30 september 2019 (PDF)

 

tijdslijn

Welke fasen doorloopt project Herwaardering Citadelpark?

Aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie van het ICC

De betonnen vloerplaat verdwijnt, de kiosk is gerestaureerd

Het ICC wordt gerenoveerd
  • Eerste deel van het ringpad ('circuit walk') rondom de gebouwen wordt heraangelegd en krijgt nieuwe verlichting.

Locatie