Gentse Culinaire Raad verenigt chefs en food­on­der­ne­mers

Gentse chefs en foodondernemers verenigen zich in een Gentse Culinaire Raad om de eet- en drinkcultuur in Gent te versterken.

Gentse chefs en foodmakers

Met de oprichting van de Gentse Culinaire Raad wil de sector samen met de Stad Gent de unieke Gentse positie in de culinaire wereld verder uitdragen en versterken. De nadruk ligt daarbij op lokale, ambachtelijke producten, uitzonderlijk vakmanschap en een levendige eet- en drinkcultuur met wereldse invloeden.

Kerntaken Gentse Culinaire Raad

Het structureel overleg tussen de Stad Gent en de culinaire sector zet in op deze 7 kerntaken:

 • De Gentse Culinaire Raad brengt de Gentse culinaire scène van horecaondernemers en foodmakers samen.
 • De deelnemers zetten thema’s op de agenda die als doel hebben de Gentse culinaire scène te versterken.
 • De deelnemers waken over de positionering van culinair Gent en dragen deze positionering op diverse manieren mee uit (zowel individueel als op sectorniveau).
 • De deelnemers formuleren adviezen die – in de mate van het mogelijke – het horecabeleid van de Stad Gent mee voeden, inspireren en versterken (bv. advies bij concessies).
 • De deelnemers leggen actief contacten en zoeken connecties met partners die een rol kunnen spelen in de versterking en positionering van de Gentse culinaire scène.
 • De deelnemers pikken trends en evoluties op en delen via het platform kennis die de Gentse culinaire scène kan versterken.
 • De deelnemers nemen startende/jonge horecaondernemers onder hun vleugels.

Gevestigde waarden en jong talent

De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse sectoren uit de Gentse culinaire scène. Ze komt 4x per jaar samen om vooraf bepaalde topics te bespreken en uit te werken. Ze detecteert noden, spot opportuniteiten en stelt acties voor. De Stad Gent treedt binnen deze raad op als logistiek organisator, facilitator en brugfiguur die actief contacten legt tussen de raad en de andere stadsdiensten. Olly Ceulenaere, chef en zaakvoerder van restaurant Publiek, neemt het voorzitterschap op zich.

In de Gentse Culinaire Raad zetelen nu al gevestigde Gentse chefs en foodmakers zoals Michaël Vrijmoed (Vrijmoed), Sam D’huyvetter (Bask), Dimitri Messiaen (Dok Brewing Company) en Joost Arijs (Joost Arijs). Ook de jongere generatie is al goed vertegenwoordigd met o. m. chefs Lore Snauwaert, Anna Wynants (De Keukentafel) en Neri De Meester (Omage).

programma

Neem deel aan de Gentse Culinaire Raad

De raden staan steeds open voor elke Gentse foodondernemer. De vaste leden komen 4x per jaar samen. Iedereen uit de sector is vrij om aan te sluiten bij één van de raden mits inschrijving via onderstaande inschrijvingslink. De bijeenkomsten in 2023 vinden plaats op volgende data, telkens van 14 tot 17u.

Interesse om je als vast lid te engageren? Onderteken dan het charter en stuur het door naar culinaireraad@stad.gent. We nemen contact met je op.

De raad bestaat uit foodondernemers actief in onderstaande sectoren die een engagement van min. 1 jaar willen aangaan (= deelnemen aan de 4 raden + eventuele extra werkgroepen die hieruit voortkomen).

 • Gastronomie
 • Plantbased kitchen en innovatie
 • Brasserie – Brunch-/Lunchzaak
 • Wereldkeuken/Streetfood
 • Foodmaker/producent
 • Ambulante handel: cateraars en foodtrucks
 • Drankgelegenheden met signature dranken (cocktailbars, biercafés die eigen brouwsels verkopen, ...) 
 • Organisatie
 • Andere

Charter Gentse Culinaire Raad

Alle vaste leden van de Gentse Culinaire Raad ondertekenen een charter voor hun lidmaatschap. Door dit charter te ondertekenen, engageert elk lid zich om in naam van zijn onderneming of netwerk deel uit te maken van de Gentse Culinaire Raad. In het charter staat wat het betekent om lid te zijn van de Gentse Culinaire Raad alsook welke engagementen er van een lid verwacht worden.

Charter Gentse Culinaire Raad

Download het charter, onderteken het en stuur het naar culinaireraad@stad.gent

Download het charter hier PDF (134.91 kB)