Par­ti­ci­pa­tie­tra­ject wijk­mo­bi­li­teits­plan Oud-Gentbrugge

Voor het wijkmobiliteitsplan van Oud-Gentbrugge & Dampoort kon de Stad rekenen op de inzichten van bewoners, ondernemers, scholen en meer!

 2022 | TEL JE OPNIEUW MEE?

Op 21 januari 2021 telden jullie massaal het verkeer in jullie straten. In februari gaan we opnieuw tellen, nog steeds met de bedoeling om meer inzicht te verwerven in de verkeersdrukte. Tel jij opnieuw mee? Fantastisch!

 • Wil je je nog inschrijven? Ga dan naar het inschrijfformulier.
 • Bekijk de tips voor een goeie en veilige telling
 • Je vindt het invulsjabloon hier. Je mag uiteraard ook op je eigen manier tellen, zolang de telling maar klopt.
 • Is je telling voltooid? Je kan via deze link je resultaten ingeven.

2021 | RESULTATEN TELACTIE 2021

Inwoners van de wijken Dampoort en Oud Gentbrugge kregen de uitnodiging om het verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens) te tellen in hun straat. De telcampagne ging door op donderdag 21 januari 2021 tussen 17 en 18 uur. 

Met deze telcampagne wil de Stad Gent meer inzicht verwerven in de verkeersdrukte in deze wijken en de bestaande verkeersdata verrijken, in het bijzonder in de woonstraten. Met dit inzicht, kan de Stad Gent actie ondernemen om het (te) drukke verkeer in de straten aan te pakken. De komende jaren zal er weer een oproep gelanceerd worden om een uurtje te tellen in je straat, de volgende telcampagne zal in het voorjaar van 2022 doorgaan. Tel je dan (weer) mee?

De onderstaande kaart geeft de resultaten van de telcampagne weer. Door in de legende intensiteiten voetgangers, fietsers en voertuigen aan te klikken, kan je nagaan hoeveel er van elk type verkeersdeelnemers werd geteld. Als je op de lijn in een straat klikt, zie je ook de getelde aantallen.

Opgelet:

 • In straten waar meerdere buren geteld hebben, is steeds de gemiddelde waarde van deze tellingen weergegeven
 • Tellingen die niet volledig waren, zijn niet in de kaart opgenomen (bv. geen volledig uur geteld…)

BEKIJK DE KAART MET RESULTATEN

2020 | JOUW GEDACHT OVER DE SCENARIO'S

Tot 20 december 2020 kon iedereen zijn gedacht zeggen over de scenario’s. Bedankt voor jullie talrijke deelname! Bekijk alle online reacties.

2020 | DRIE SCENARIO'S VOOR DE TOEKOMST

De Stad verzamelde jullie ideeën, suggesties en plannen op de wijkmobiliteitsmarkt, op de stickerborden in je buurt, via Gentinfo, tijdens gesprekken met de wijkregisseur en online.

Voor Oud Gentbrugge en Dampoort selecteerden we 20 knelpunten die jullie vaak signaleerden en die een invloed hebben op de verkeerscirculatie in jullie wijk. Die knelpunten willen wij aanpakken.

We werkten 3 mogelijke scenario's uit voor Dampoort en Oud Gentbrugge samen. Want je kan de rijrichting in één straat niet veranderen zonder met de straten om de hoek rekening te houden.

 • SCENARIO 1: Het Zoneplan

  Straten worden onderbroken zodat 3 zones ontstaan: 1 in Dampoortwijk en 2 in Oud Gentbrugge. De straten blijven toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer maar zijn geen drukke assen meer.

  Ontdek het Zoneplan
 • SCENARIO 2: Rijrichtingsplan

  Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd door de rijrichtingen aan te passen. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen meer ruimte.

  Ontdek het Rijrichtingsplan
 • SCENARIO 3: Het Wisselplan

  Een mengvorm van het Zoneplan en het Rijrichtingsplan. Gentbruggebrug blijft in beide richtingen open maar doorgaand verkeer wordt wel geweerd.

  Ontdek het Wisselplan
 • Het Inspiratieplan

  Dit is een gedurfd plan, een soort 'droomplan' op lange termijn. Het herdenkt de rol van de steenwegen door de Dampoortwijk, Sint-Amandsberg en daarbuiten en bant alle doorgaand verkeer uit de Dampoortwijk.

  Ontdek het Inspiratieplan

2019 | RESULTATEN EERSTE PARTICIPATIEFASE

Tijdens de eerste participatiefase in december 2019 verzamelde het Mobiliteitsbedrijf al heel wat data en signalen van bewoners, ondernemers, scholen, ... Vanuit deze data en signalen werden uiteindelijk de voornaamste knelpunten en de wijkspecifieke doelstellingen bepaald. Al deze gegevens werden samengebracht in 1 rapport.

Verdiep je in de resultaten