Het grotere plaatje: 20 plekken om aan te pakken in Dampoort - Oud Gentbrugge

Voor de Dampoortwijk en Oud Gentbrugge werden 20 knelpunten geselecteerd uit alle suggesties die de Stad ontving.

De Stad verzamelde veel ideeën, suggesties over waar het goed gaat en waar het beter moet. Via Gentinfo, de stickerborden in de wijk, de wijkmobiliteitsmarkten en tijdens gesprekken met de wijkregisseurs kregen we veel input aangereikt. 

Voor de Dampoortwijk en Oud Gentbrugge selecteerde de Stad 20 knelpunten. Dat zijn de plekken die jullie vaak signaleerden en die een invloed hebben op de verkeerscirculatie in de wijk. Die plekken willen wij aanpakken. Er is meer dan één manier om dit te doen en daarom volgen er ook drie scenario's per wijk. 

In het verkeer hangt alles aan elkaar. Je kan de rijrichting in één straat niet veranderen zonder met de straten om de hoek rekening te houden. De Dampoortwijk en Oud Gentbrugge kan je ook niet los van elkaar zien. Als je kijkt naar de grote stromen van fietsers, auto's en openbaar vervoer, vormen de twee wijken een geheel. 

Op de onderstaande kaart staan dan ook de twee wijken samen en de 20 knelpunten die verdeeld zijn over de twee wijken. 

Antwerpenplein: Het plein groener maken en veiliger voor voetgangers en fietsers, met een sterkere link naar de wijk                             11 Volledige Dampoortwijk: De grote vraag naar parkeerplaatsen aanpakken in een buurt waar veel gezinnen aangewezen zijn op straatparkeren
2 Land van Waaslaan – Victor Braeckmanlaan: Meer leefkwaliteit met extra aandacht voor fietsers en openbaar vervoer   12 Bruggen over de Schelde: De verbindingen tussen de Dampoortwijk en Oud Gentbrugge comfortabeler en veiliger maken voor de zachte weggebruikers. 
3 Dendermondsesteenweg - Heernisplein: Van deze drukke steenweg een veilige en leefbare straat maken, zowel voor de bewoners als voor de vele handelaars en hun klanten   13 Edmond Blockstraat - Odilon Vanderlindenstraat - Tweekapellenstraat: Inzetten op aangename woonstraten
4 Adolf Baeyensstraat - Azaleastraat - Schoolstraat: De straten rond het Henri Van Cleemputteplein ontlasten van het autoverkeer   14 Gentbruggeplein: De verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid verhogen zonder de bereikbaarheid van de winkels in het gedrang te brengen
5 Heilig-Hartplein en omgeving: Hier het werkelijke hart en de ontmoetingsplek van de wijk van maken, veiliger voor fietsers en schoolgaande kinderen   15 Kerkstraat: Doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk beperken
6 Toekomststraat - Forelstraat: De leefkwaliteit voor de bewoners verhogen   16 Bedrijventerreinen Gentbrugge: De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen versterken vanuit een kijk op alle vormen van verkeer
7 Gentbruggestraat: 'Vijfhoek': De verkeersveiligheid verbeteren zonder het openbaar vervoer te hinderen   17 Frederik Burvenichstraat: Veiliger maken voor voetgangers en fietsers en doorgaand gemotoriseerd verkeer verminderen zodat het aangenaam wonen wordt
8 Gentbruggestraat en omliggende straten: De leefkwaliteit in deze straten verhogen   18 Robert Rinskopflaan en Land van Rodelaan: De veiligheid van zachte weggebruikers garanderen
9 Nijverheidskaai - Emiel Lossystraat - Paul De Ryckstraat: De fietskwaliteit verhogen zonder het vrachtverkeer van en naar de bedrijven uit het oog te verliezen    19 Kliniekstraat: Doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken en de parkeervraag aanpakken, ook in de omliggende straten.
10 Wasstraat en omgeving: De verblijfskwaliteit versterken in deze smalle straten   20 Louis Vanhouttebuurt: De bereikbaarheid verbeteren voor verschillende vormen van verkeer met aandacht voor de leefkwaliteit