Wijkmobiliteitsplan Dampoort

 • Infomomenten wijkmobiliteitsplan geannuleerd

  De geplande infomomenten over het wijkmobiliteitsplan Dampoort & Oud-Gentbrugge op 3 en 7 februari gaan niet door. Het wijkmobiliteitsplan zou normaal ingaan op 12 februari. Na een overleg tussen de Stad Gent en de gemeente Destelbergen is beslist om het plan uit te stellen tot na de paasvakantie 2024. Daarom worden ook de infomomenten geannuleerd. Je wordt opnieuw uitgenodigd voor een nieuw infomoment wanneer de nieuwe datum gekend is.

 • Invoering na de paasvakantie

  De invoeringsdatum van het wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud-Gentbrugge is opgeschoven. Na een overleg tussen de Stad Gent en de gemeente Destelbergen is beslist om het plan uit te stellen tot na de paasvakantie 2024.

  Vanaf januari 2024 start de Wegendienst met het plaatsen van de vereiste bebording en het inrichten van de verkeersfilter aan de voet van de Gentbruggebrug. Deze borden en de filter gelden pas vanaf de effectieve invoering na de paasvakantie. De borden worden daarom afgedekt tot de invoeringsdatum.

 • Voorbereidende werken Gentbruggebrug

  Voorafgaand aan de invoering van het wijkmobiliteitsplan moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Een van deze werken is het aanpassen van het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat

 • Veelgestelde vragen over de werken aan Gentbruggebrug

 • Veelgestelde vragen over de invoering van het wijkmobiliteitsplan

BELANGRIJKSTE PRINCIPES

 • De belangrijkste principes uit het wijkmobiliteitsplan zijn:

  • We houden het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijken.
  • We zorgen dat alle straten en winkels vlot bereikbaar blijven.
  • We maken de twintig belangrijkste knelpunten veiliger.
  • De rijrichting voor auto’s verandert in sommige straten.
  • Hier en daar komen er verkeersfilters of wordt de doorgang onderbroken.
  • Het wordt er aangenamer om te wonen en te verblijven.
  • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer kunnen zich veiliger verplaatsen.

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

  Signalen verzamelen in de wijk

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

 • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

  Verwerken van feedback

  De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

 • 3 | NAJAAR 2020

  Digitale wijkmarkt 

  Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

 • 4 | >> NAJAAR 2021<<

  Goedkeuring door gemeenteraad

  De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

 • 5 | ZOMER 2022

  Start luchtkwaliteitsmetingen

  We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

 • 6 | NAJAAR 2022

  Voorbereiding uitvoering

  De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

 • 7 | Na de paasvakantie 2024

  Invoering van het wijkmobiliteitsplan

  Na de paasvakantie voeren we het wijkmobiliteitsplan in. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

 • 8 |

  Overgangsperiode

  De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

 • 9 |

  Evaluatierapport

  De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

 • 10 | 

  Eventuele bijsturingen

  Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

WAT VOORAF GING

Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!