Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge

 • Vragen over hoe je van A naar B geraakt?

  Dat kan tijdens een infomoment op maandag 22 april tussen 14u en 20.30u. Het moment gaat door in het buurtcentrum Dampoort, Doornakkerstraat 54. Een expert legt je uit hoe je moet navigeren van A naar B na de invoering.

 • Invoering na de paasvakantie

  Op 29 april 2024 wordt het wijkmobiliteitsplan ingevoerd in de wijken Dampoort en Oud-Gentbrugge.

  Het overleg met Destelbergen leidt er nu toe dat de Stad kan overgaan tot de invoering, mits een beperkte aanpassing van het plan. Aan de Gentbruggebrug, zal gemotoriseerd verkeer komende van Gentbrugge ook nog de beweging kunnen maken richting de Nijverheidskaai. In het oorspronkelijke plan moest alle verkeer richting de Jan Delvinlaan en R40 gaan.

  De tijdelijke tweerichting in de Nijverheidskaai en de Paul de Ryckstraat vervalt terug. Deze straten worden, in lijn met het goedgekeurde plan, eenrichtingsstraten.

  Als de aanpassing verkeersonveiligheid of te veel hinder met zich meebrengt, dan gaat de Stad terug in overleg met Destelbergen en kan deze aanpassing ongedaan worden gemaakt.

Veelgestelde vragen over de invoering van het wijkmobiliteitsplan

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

  Signalen verzamelen in de wijk

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

 • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

  Verwerken van feedback

  De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

 • 3 | NAJAAR 2020

  Digitale wijkmarkt 

  Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

 • 4 | NAJAAR 2021

  Goedkeuring door gemeenteraad

  De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

 • 5 | ZOMER 2022

  Start luchtkwaliteitsmetingen

  We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

 • 6 | EIND 2022

  Voorbereiding uitvoering

  De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

 • 7 | Na de paasvakantie 2024

  Invoeren van het wijkmobiliteitsplan

  Na de paasvakantie wordt het wijkmobiliteitsplan ingevoerd. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

 • 8 |

  Overgangsperiode

  De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

 • 9 | 

  Evaluatierapport

  De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

 • 10 |

  Eventuele bijsturingen

  Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

WAT VOORAF GING

Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!