Lucht­kwa­li­teits­me­tin­gen in Gentse wijken

Hebben de wijkmobiliteitsplannen effect op de luchtkwaliteit? We meten op 32 locaties in Zwijnaarde, Gentbrugge en Oud-Dampoort.

Met de wijkmobiliteitsplannen zal de circulatie van het verkeer in deze wijken veranderen. Als Stad willen we het langetermijneffect van deze wijkmobiliteitsplannen op de luchtkwaliteit in kaart brengen. We meten daarom de luchtkwaliteit op 32 locaties waar de verkeerssituatie wijzigt. De metingen in Dampoort/Oud-Gentbrugge zijn terug hernomen op 23 mei 2024. In Zwijnaarde starten de metingen opnieuw in september 2024. 

Wat en waar meten we? 

We meten de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Zo meten we vooral de luchtvervuiling door verkeer.
Er zijn 16 meetlocaties verspreid over de wijk Zwijnaarde. In Oud-Gentbrugge meten we de luchtkwaliteit in 7 straten, in Dampoort in 9 straten. Je kan alle meetlocaties zien op de kaarten. We meten vooral in straten waar we verwachten dat het verkeer sterk zal wijzigen door het wijkmobiliteitsplan.

Dampoort-Oud-Gentbrugge

Zwijnaarde

Hoe verloopt de meting?

We meten de luchtkwaliteit met passieve samplers. Dit zijn kleine toestellen die geen geluid maken. De meettoestellen hangen aan de voorgevels van woningen of aan verlichtingspalen. De Vlaamse Milieumaatschappij vervangt de meetbuisjes in het toestel elke 2 weken en neemt ze mee naar het labo.
Vanaf januari 2024 worden deze metingen in de wijk Dampoort - Oud-Gentbrugge aangevuld met realtime metingen aan de hand van 15 sensorboxen.

Wanneer meten we?

Vanaf september 2022 tot mei 2023 werden metingen uitgevoerd voorafgaand aan de invoering van de beide wijkmobiliteitsplannen. Op het moment dat de plannen worden ingevoerd, zullen de nametingen starten. De einddatum van het onderzoek naar de luchtkwaliteit is ten vroegste voorzien een jaar na de invoering van het plan. Zo kunnen we goed de evolutie bekijken van het effect van het wijkmobiliteitsplan op de luchtkwaliteit. 

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De meetresultaten zijn pas beschikbaar na afloop van het volledige onderzoek. Tussentijdse resultaten zijn helaas niet mogelijk. De resultaten komen online op de website van Stad Gent.