Scenario 3: het Wisselplan (Oud-Gentbrugge)

Het Wisselplan is een combinatie van het Zoneplan en het Rijrichtingsplan

Ook hier blijft het doel: zo weinig mogelijk doorgaand gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk ruimte voor de bewoners. We doen dat door een combinatie van onderbrekingen en nieuwe rijrichtingen.

Het principe van drie aparte zones blijft bewaard: de Dampoortwijk en de twee delen van Oud Gentbrugge die gescheiden zijn door de spoorweg. En ook hier passen we rijrichtingen aan om de woonbuurten te sparen van de drukke autostroom.

Een belangrijk verschil met de vorige scenario’s is dat Gentbruggebrug toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor is er een rechtstreekse verbinding tussen Oud Gentbrugge en de kleine stadsring (R40) via de Jan Delvinlaan. Let wel: met de auto zal je niet door kunnen rijden van de brug of ring naar de Gentbruggestraat. Die route dient dus enkel om de kleine ring te bereiken.

Onder Gentbruggebrug komt eenrichtingsverkeer, zodat gemotoriseerd verkeer niet meer van de Jan Delvinlaan naar de Nijverheidskaai rijdt. Dat verhoogt de leefkwaliteit in de buurt. De bedrijventerreinen van Oud Gentbrugge blijven bereikbaar vanuit de Gentbruggestraat.

In dit plan verminderen we de hoeveelheid verkeer die door de Kerkstraat rijdt door de straat ter hoogte van de Bassijnstraat te onderbreken voor gemotoriseerd verkeer. We zouden door de onderbreking de straat kunnen versmallen tussen de Leo Tertzweillaan en de Bassijnstraat. Daardoor is er meer ruimte voor extra bomen. Ook extra fietsenstallingen zijn hier dan mogelijk. De buurtparking blijft uiteraard wel bereikbaar vanuit de Leo Tertzweillaan.

Net als bij de vorige scenario’s kan het verkeerslicht aan het kruispunt van de Rinskopflaan en de Burvenichstraat misschien verdwijnen en moeten we werken aan een veiligere Rinskopflaan.

Bij een heraanleg van de Oude Brusselseweg kan overwogen worden om de straat als een eenrichtingsstraat met meer ruimte voor groen en verblijven in te richten.

Op de onderstaande kaart kan je gedetailleerd tot op straatniveau bekijken welke maatregelen in het Wisselplan voorgesteld worden voor Oud Gentbrugge

In dit filmpje kan je zien en horen wat het Wisselplan inhoudt.