Als we even mogen dromen: het Inspiratieplan (Oud-Gentbrugge)

Het Inspiratieplan wil Gentenaars aanzetten om na te denken over de verkeerscirculatie op lange termijn

Naast de vele losse ideeën kregen we ook uitwerkte plannen voor de volledige buurt die verder kijken dan de grenzen van de wijk. Dit plan gaat letterlijk en figuurlijk verder. Het gaat namelijk tot buiten de wijk en herdenkt volledig de rol van de steenwegen doorheen de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. Het plan is ambitieus en gaat verder dan wat we
kunnen realiseren in een wijkmobiliteitsplan. Het vraagt meer onderzoek en zwaardere investeringen die boven het niveau van de Stad gaan. Maar het zet aan tot dromen, en wie weet, kunnen we het ooit realiseren.

Het is duidelijk dat dit plan geschreven is vanuit het standpunt om de steenwegen in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg te herdenken.

Het verkeer tussen de grote stadsring (R4) en de kleine stadsring (R40) zou enkel rijden via de Vliegtuiglaan in het noorden en de afrit Gent-Centrum in het zuiden. Er is dus helemaal geen doorgaand verkeer meer door de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg.

De voordelen van deze aanpak zijn vergelijkbaar met die van het Zoneplan. We verwachten dat verschillende straten (o.a. Edmond Blockstraat, Odilon Vanderlindenstraat, Tweekapellenstraat, Gentbruggeplein, Kerkstraat, Kliniekstraat, Frederik Burvenichstraat, Alexis Dallièrestraat) veiliger worden voor fietsers en voetgangers en dat de leefkwaliteit er omhoog gaat. De bedrijventerreinen blijven toegankelijk via de Rinskopflaan en de Leo Tertzweillaan.

Om dat te bereiken, gaan zowel de tunnels onder het spoor (aan station Dampoort, Forelstraat en Jan Delvinlaan) als Gentbruggebrug dicht voor alle gemotoriseerd verkeer behalve het openbaar vervoer.

De Jan Delvinlaan is geen verbindingsweg meer met de kleine stadsring, dus fietsers en voetgangers moeten daar het autoverkeer niet meer dwarsen. Dit nieuw autovrij gebied kan misschien zelfs uitgroeien tot een volwaardig park.