Fietsbeleid Gent

Welke fietsprojecten voerde Gent al uit? En wat wil de Stad nog realiseren? Je ontdekt het in de fietsrealisatiekaart en het fietsplan.

Fietsrealisatiekaart Stad Gent 

Op de fietsrealisatiekaart vind je een aantal van de grotere fietsprojecten terug die de Stad Gent gerealiseerd heeft sinds 2016. Sommige in samenwerking met andere overheden. Klik op de icoontjes, lijnen en vlakken voor meer informatie over een concreet project.

Wijs fietsplan

34% van de verplaatsingen in Gent gebeurt met de fiets. In 2012 was dit nog maar 22%. Dat is het resultaat van het fietsbeleid dat de Stad Gent sinds 1993 voert. Het Fietsbeleidsplan waarmee Gent toen pionierde, beschreef een fietsrouteconcept dat de deelgemeenten van Gent moest verbinden met het stadscentrum, in combinatie met communicatiecampagnes en fietsenstallingen. 

Stad Gent sprak de ambitie uit om tegen 2030 een fietsgebruik van 35% te hebben. Hiervoor schreef Gent een wijs fietsplan. Dat focust op 4 doelstellingen: meer ruimte voor fietsers, een stadsregionaal routenetwerk, meer fietsenstallingen en een integraal fietsbeleid met De Fietsambassade.

programma

Fietstelpalen 

Er zijn 9 fietstelpalen in Gent. De data van 5 fietstelpalen kan je in real-time volgen: aan de Coupure Links, de Bijlokekaai, de Visserij, de Isabellakaai en de Groendreef. Op de grafieken kan je zien hoeveel fietsers er vandaag en gisteren voorbij de telpaal zijn gereden. Ga met je muis over de grafiek en je krijgt het totaal aantal fietsers per uur uit beide richtingen.

Op het Open Data Portaal van Stad Gent kun je alle historische datasets van de 9 fietstelpalen downloaden.

Coupure links:
Visserij:
Isabellakaai:
Bijlokekaai:
Groendreef: