Fiets parkeren in Gent

Veilig je fiets parkeren, dat is makkelijk in Gent! Bekijk het overzicht van alle fietsenparkings en openbare fietsenstallingen in de stad.

Fietsenparkings

Aan de grote treinstations

Aan de stations Dampoort en Gent-Sint-Pieters zijn er fietsenparkings.

 • De fietsenparking is 24 op 24 uur open, je kan er je fiets gratis kwijt.
 • Laat je fiets niet langer dan 3 weken aan een stuk in de fietsenparking. De beheerder heeft het recht om je fiets na deze periode te verwijderen.
 • Aan beide stations kan je jouw fiets ook veilig achterlaten in een bewaakte parking. Je kan kiezen uit verschillende tarieven.
 • Het beheer gebeurt door de Fietsambassade Gent.

In het historische stadscentrum

In het historisch centrum zijn er 2 gratis fietsenparkings:

 • Fietsenparking Korenmarkt onder de Sint-Michielsbrug heeft 210 plaatsen. Er is ook een fietspomp. Je rijdt de parking binnen via de Pakhuisstraat, naast het voormalige postgebouw. Op het elektronische bord aan de ingang van de fietsenparking kan je al zien of er nog plaats is.
 • Fietsenparking Emile Braunplein onder de stadshal heeft 80 plaatsen. De parking is uitgerust met een fietspunt. Je kan er een fiets huren, jouw fiets gratis laten registreren en kleine herstellingen (laten) uitvoeren. Deze fietsenparking is te bereiken via de 'green' op het Emile Braunplein.

Beide parkings hebben camerabewaking en gratis openbare toiletten.

Openingsuren van de fietsenparkings

De parkings zijn open van 7 uur ’s morgens tot 1 uur ‘s nachts. Op vrijdag en zaterdag tot 3 uur ’s nachts. Buiten deze uren zijn de fietsenparkings gesloten om veiligheidsredenen.

Overdekte fietsenparking aan Vooruit

In de Sint-Pietersnieuwstraat is er een overdekte en bewaakte fietsenparking aan de zuidgevel van het Kunstencentrum Vooruit. De fietsenparking Vooruit is een gemeenschappelijk project van de Stad Gent, de Universiteit Gent en het Kunstencentrum Vooruit.

Er is plaats voor 460 fietsen, verdeeld over 2 niveaus. Enkele plaatsen zijn voorbehouden voor bakfietsen. Er is ook een cambio-uitleenpunt voor bakfietsen.

De fietsenparking is gratis en 24 op 24 uur open.

Overdekte fietsenparking aan bibliotheek De Krook

Onder Bibliotheek De Krook is er een overdekte fietsenparking, verspreid over verdiepingen -1 en -2 en met plaats voor 700 fietsen, waaronder 30 niet-standaardfietsen. 

De fietsenparking is gratis en 24 op 24 uur open. Ze is bereikbaar via de fietshelling en de fietslift op het Miriam Makebaplein en via de Korianderstraat.

Park & Bike

Met 'Park & Bike' kan je je parkeren op een park-and-ride en gebruik maken van een overdekte en bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstallingen vind je al op P+R Galveston en P+R Ledeberg. In de toekomst zullen er nog meerdere overdekte en bewaakte fietsenstallingen geïnstalleerd worden op de park-and-rides.

Hoe werkt het?

Gebruikers van de park-and-ride kunnen hun eigen fiets op een droge en veilige plaats achterlaten.

De beveiligde fietsenparking is voorzien van camerabewaking en enkel toegankelijk voor abonnees. De poort van de fietsenstalling opent met hetzelfde kaartje voor toegang tot de park-and-ride.

De fietsenstalling is net als de park-and-ride 24 uur op 24 beschikbaar. Ook zijn er een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

Openbare fietsenstallingen

Gent telt duizenden openbare fietsenstallingen en nog elk jaar komen er nieuwe bij. Wil je in jouw straat of wijk een (bijkomende) fietsenstalling? Gebruik het aanvraagformulier.

Fietsparkeerplannen

Gent wil voor elke inwoner fietsparkeerplaats voorzien op maximaal 100 meter van zijn voordeur. Daarom werkt de Stad Gent fietsparkeerplannen uit per wijk. Wijk per wijk brengen we de noden in kaart en vullen we die aan met de suggesties van de burgers en objectieve cijfers zoals onder andere de bevolkingsdichtheid. Deze wijken kwamen al aan de beurt:

Plaatsing en onderhoud van fietsenstallingen

Merk je een fietsenstalling op die dringend aan herstelling toe is, of is er een opruimactie nodig? Laat het weten aan de Fietsambassade.


Buurtfietsenstallingen

Het Mobiliteitsbedrijf zoekt steeds naar nieuwe manieren om fietsen comfortabel en veilig te kunnen parkeren. Een van de mogelijke oplossingen is de buurtfietsenstalling: een binnenruimte of overdekte ruimte, die afsluitbaar is. Zo kunnen buurtbewoners hun fiets veilig en comfortabel stallen.

Je hebt nu al een buurtparking voor fietsen in:

 • Park Luizengevecht (10 fietsen)
 • Karperstraat (22 fietsen)
 • Ham (40 gewone en 12 buitenmaatse fietsen)
 • Limbastraat (15 gewone en 6 buitenmaatse fietsen)
 • Huidevetterken (10 gewone en 4 buitenmaatse fietsen)
 • Pierkespark (28 fietsen)

Buurtbewoners kunnen een fietsstandplaats huren als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info vind je op de website van de Fietsambassade.

Wil je jouw fiets graag stallen in de buurtfietsenstalling? Stuur een mail naar het Fietsendepot van de Fietsambassade. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer en het aantal gewenste fietsparkeerplaatsen (1 of 2). Als er geen plaats meer is, kom je op de wachtlijst.

Heb jij een vrije ruimte die je eventueel beschikbaar wil maken als buurtfietsenstalling? Neem dan contact op met het Mobiliteitsbedrijf. Die vrije ruimte kan een garagebox zijn of een opslagruimte of een braakliggend stukje grond... De ruimte moet vanaf de openbare weg vlot toegankelijk zijn met een fiets aan de hand, moet ruimte bieden aan minimum 10 fietsen en moet minimum 2 jaar beschikbaar zijn. De stadsdiensten staan in voor de nodige aanpassingen aan de ruimte, om het gebruik als buurtfietsenstalling mogelijk te maken. Het beheer en onderhoud van de buurtfietsenstallingen gebeurt door de Fietsambassade.


Fietstrommels

Na een proefproject in 2010 plaatste de Stad Gent ook op 20 locaties fietstrommels. Fietstrommels of fietskluizen zijn overdekte en afsluitbare fietsenstallingen op de openbare weg. Ze zijn gebruiksvriendelijk en goed bestand tegen diefstal en vandalisme. De Fietsambassade Gent beheert de fietstrommels.

De fietstrommels staan in de Denderlaan, Doorgangstraat, Makelaarsstraat, Bijlokevest, Blekerijstraat, Auguste Van Ooststraat, Gebroeders De Smetstraat, Reinaertstraat, Johannes Hartmannlaan, Jan Verspeyenstraat, Meersstraat, Robert Rinskopflaan, Drapierstraat, Nekkersputstraat, Reginald Warnefordstraat, Kruisboogstraat, Bassijnstraat, Drietorekensstraat en de Centrumlaan. 

Fietsparkeervakken voor kortparkeren

Fietsparkeervakken zijn afgebakende vakken in de openbare ruimte om je fiets te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de Stad Gent om kortparkeren te stimuleren. Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor grotere formaten zoals bak- of cargofietsen. Op de Korenmarkt zijn er bijvoorbeeld al een tweetal aangelegd.

Tijdelijke fietsenstallingen

Tijdens evenementen en grote manifestaties kan de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen plaatsen. Die kunnen een oplossing zijn wanneer je veel fietsers verwacht tijdens een evenement. De tijdelijke stallingen zijn compacter dan de vaste stallingen en daardoor makkelijk te verplaatsen. Een tijdelijke fietsenstalling kan je gewoon zelf aanvragen bij de Fietsambassade.