Mobi­li­teits­plan, Circulatieplan en Parkeerplan Gent

Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Het bestaat onder meer uit het Circulatieplan en het Parkeerplan.

Het aantal verplaatsingen in onze stad blijft toenemen. Daarom kiest de Stad Gent voor een langetermijnaanpak die leefkwaliteit en duurzame mobiliteit garandeert. Met het Mobiliteitsplan willen we Gent leefbaar, bereikbaar, veilig en schoon houden.

Meer weten over het Mobi­li­teits­plan?

Lees het volledige Mobiliteitsplan Gent PDF (26.48 MB)

Wat is de essentie van het Mobiliteitsplan?

Het Mobiliteitsplan bestaat onder meer uit een:

Met het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens) geven we meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Dat betekent niet dat de wagen voortaan op stal moet. Iedereen kan zijn eigen mobiliteitskeuzes blijven maken. Het komt er op aan om op het juiste moment voor het gepaste vervoermiddel te kiezen. 

Wat is het verschil tussen het Mobiliteitsplan en het Circulatieplan?

Mobiliteitsplan, Circulatieplan en Parkeerplan. Veel mensen gebruiken deze 3 begrippen door elkaar, maar het zijn geen synoniemen. 

Het komt erop neer dat het Circulatieplan en het Parkeerplan onderdelen zijn van het Mobiliteitsplan. 

  • Het Mobiliteitsplan is het overkoepelende begrip en omvat de strategische visie van de Stad Gent om het verkeer over heel haar grondgebied in goede banen te leiden.
     
  • Het Circulatieplan, dat werd ingevoerd op 3 april 2017, is een onderdeel van het Mobiliteitsplan en betreft het gebied binnen de stadsring (R40). Het Circulatieplan is een gedetailleerd plan om de verkeersstroom in en uit de stad te regelen. Het Circulatieplan wil het stadscentrum ontlasten van doorgaand verkeer, door het gebied binnen de stadsring in sectoren op te delen en door rijrichtingen te veranderen. Daardoor kunnen weggebruikers die in het centrum moeten zijn, hun bestemming vlot bereiken. Tegelijk wordt het autovrij gebied aanzienlijk groter.
     
  • Ook het Parkeerplan, dat uitgerold werd in de eerste helft van 2016, maakt deel uit van het Mobiliteitsplan. Het behandelt - zoals de naam al doet vermoeden - alle parkeermaatregelen van de Stad Gent. Dat geldt zowel voor fiets- als autoparkeren. Zo zijn er nieuwe parkeertariefzones en -automaten, andere grenzen voor de bewonerszones, extra park-and-rides, meer fietsenstallingen, enzovoort
     
  • Sinds 1 januari 2020 is er ook de lage-emissiezone. Dit betekent dat de meest vervuilende wagens de zone binnen de stadsring (R40) niet meer binnen mogen. Dat is goed voor de gezondheid van inwoners én bezoekers.