Parkeerplan Gent

Met het parkeerplan wil de Stad Gent slimmer en efficiënter omspringen met de parkeerplaatsen in de stad.

parkeertarief groen

Uitbreidingen groene tariefzone in 2023 en 2024

In 2023 waren er uitbreidingen in Yachtdreef en Sint-Amandsberg. In 2024 zijn Gentbrugge, aan de Bourgoyen, Nieuw-Gent, Muide-Meulestede en Moscou aan de beurt.

Bekijk de nieuwe groene zones op kaart

Principes van het parkeerplan 

We willen dat de stad voor iedereen (bewoners, bezoekers, werknemers) bereikbaar en toegankelijk is. De openbare ruimte is beperkt en moet optimaal benut worden voor verschillende doeleinden, waaronder het parkeeraanbod. Om parkeeroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan, reguleren we aan de hand van parkeertariefzones en bewonerszones.

  • In sommige zones is de parkeerduur op straat beperkt voor bezoekers (kortparkeren). In andere zones blijft een dagtarief mogelijk.
  • Bewoners kunnen met een bewonersvergunning (gratis en onbeperkt in tijd) gebruikmaken van de parkeerplaatsen op straat.
  • Wie voor langere tijd wil parkeren, maakt beter gebruik van de parkings of van een park-and-ride (P+R) aan de rand van de stad.

Strategische nota Parkeerplan als basis

De strategische nota Parkeerplan Gent 2020 Strategisch Beleidsplan uit 2014 vormde de basis voor het Parkeerplan dat in 2016-2017 werd ingevoerd. Sinds de invoering wordt het parkeerbeleid in Gent gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

Resultaten parkeeronderzoek Gent 2020

Stad Gent heeft in samenwerking met een extern studiebureau een parkeeronderzoek uitgevoerd. In november 2020 reed een scanvoertuig met nummerplaatherkenning door de straten van Gent. Het parkeeronderzoek geeft informatie over de parkeerbezetting, de parkeerduur, de parkeercapaciteit en het aandeel van bewoners en bezoekers onder de geparkeerde voertuigen.

Bekijk de resultaten: