Parkeerretributies

Alle informatie over parkeerboetes (retributies), de betaling of wat u kunt doen indien u niet akkoord bent.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wanneer krijg je een parkeerretributie?

Als je het geldende parkeerregime niet naleeft (niet betaald, termijn overschreden ...) dan stopt de parkeerwachter een retributieformulier (parkeerboete) achter de ruitenwisser van uw voertuig.

Hoe kan je de retributie betalen?

De retributie moet binnen de 14 dagen betaald worden. Dit kan per overschrijving of in de kantoren van het Mobiliteitsbedrijf.

Je kan de retributie betalen op het rekeningnummer BE53 0910 1965 4653

Vermeld altijd de correcte gestructureerde mededeling (die staat op de retributiebon of in de herinneringsbrief) zodat de betaling juist en snel geboekt kan worden. 

Wat als je de retributie niet (tijdig) betaalt?

  • Als je niet betaalt binnen de 14 dagen ontvang je een schriftelijke herinnering.
  • Betaal je nog niet na de eerste herinnering, dan volgt een tweede aanmaning per aangetekende brief. Bovenop de retributie worden dan voor 25 euro administratiekosten aangerekend.
  • Betaal je nog niet na de aangetekende herinnering, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag ingevorderd via een dwangbevel. 

Wat als je niet akkoord bent met de parkeerretributie? 

  • Contacteer het Mobiliteitsbedrijf via het invulformulier. De retributie wordt dan automatisch op wacht gezet, totdat wij je een antwoord kunnen geven. 
  • Kom langs aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf (contact en openingsuren), Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent 
  • Maak een afspraak. 
  • Telefonisch: tel. 09 266 28 00 (tijdens de openingsuren)  

Hoeveel bedraagt de retributie?

In een straat waar betalend parkeren of blauwe zone geldt, bedraagt de retributie 40 euro.
Bij parkeren op een voorbehouden parkeerplaats zonder geldige vergunning bedraagt de retributie 80 euro. Parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld voorbehouden zijn voor personen met een handicap, bewoners, marktkramers of autodelen.

Wat heb ik nodig?

Breng het retributieformulier of aanmaning mee en eventueel de stavingsdocumenten.

Regelgeving

Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren