Par­keer­re­tri­bu­ties

Alle informatie over parkeerretributies, de betaling en wat je kan doen indien je niet akkoord bent.

Wanneer krijg je een parkeerretributie? 

Als je het geldende parkeerregime niet naleeft (niet betaald, termijn overschreden,...) dan stopt de parkeerwachter een retributiebon achter de ruitenwisser van je voertuig.

Hoe kan je de retributie betalen? 

De retributie moet binnen de 14 dagen betaald worden. Dit kan per overschrijving of in de kantoren van het Mobiliteitsbedrijf na afspraak.

  • Je kan de retributie betalen op het rekeningnummer BE53 0910 1965 4653.
  • Vermeld altijd de correcte gestructureerde mededeling (die staat op de retributiebon of in de herinneringsbrief) zodat de betaling juist en snel geboekt kan worden. 

Wat als je de retributie niet (tijdig) betaalt? 

  1. Als je niet betaalt binnen de 14 dagen ontvang je een schriftelijke herinnering met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen.
  2. Betaal je nog niet na de eerste herinnering, dan volgt een tweede aanmaning per aangetekende brief met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bovenop de retributie worden dan voor 20 euro administratiekosten aangerekend.
  3. Betaal je nog niet na de aangetekende herinnering, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag ingevorderd via een dwangbevel.

Lukt het niet om het formulier in te vullen, dan kan je ook een afspraak maken bij het Mobiliteitsbedrijf. Breng het retributieformulier of de aanmaning mee en eventueel de stavingsdocumenten.

Hoeveel bedraagt de retributie? 

  • 40 euro in een straat waar betalend parkeren of blauwe zone geldt.
  • 80 euro bij parkeren op een voorbehouden parkeerplaats zonder geldige vergunning. (bijv. voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners, marktkramers of autodelen)

Veelgestelde vragen