Parkeerretributies

Alle informatie over parkeerboetes (retributies), de betaling of wat u kunt doen indien u niet akkoord bent.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wanneer krijgt u een parkeerretributie?

Als u het geldende parkeerregime niet naleeft (niet betaald, termijn overschreden ...) dan stopt de parkeerwachter een retributieformulier (parkeerboete) achter de ruitenwisser van uw voertuig.

Hoe kunt u de retributie betalen?

De retributie moet binnen de 14 dagen betaald worden. Dit kan per overschrijving of in de kantoren van het Mobiliteitsbedrijf.

U kunt betalen op het rekeningnummer BE53 0910 1965 4653

Vermeld altijd de correcte gestructureerde mededeling (die staat op de retributiebon of in de herinneringsbrief) zodat uw betaling juist en snel geboekt kan worden.

Wat als u de retributie niet (tijdig) betaalt?

  • Als u niet betaalt binnen de 14 dagen ontvangt u een schriftelijke herinnering.
  • Betaalt u nog niet na de eerste herinnering, dan volgt een tweede aanmaning per aangetekende brief. Bovenop de retributie worden dan voor 25 euro administratiekosten aangerekend.
  • Betaalt u nog niet na de aangetekende herinnering, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag ingevorderd via een dwangbevel.

Wat als u niet akkoord bent met de parkeerretributie?

  • Contacteer het Mobiliteitsbedrijf via het invulformulier. Uw retributie wordt dan automatisch op wacht gezet, totdat wij u een antwoord kunnen geven.
  • Kom langs aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf (contact en openingsuren), Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent
  • Maak een afspraak.
  • Telefonisch: tel. 09 266 28 30 (tijdens de openingsuren)

Bedrag

In een straat waar betalend parkeren of blauwe zone geldt, bedraagt de retributie 30 euro.
Op een voorbehouden bewonersplaats bedraagt de retributie 80 euro.

Benodigdheden

Breng uw retributieformulier of aanmaning mee en eventueel uw stavingsdocumenten.