Retri­bu­tie­re­gle­ment met betrekking tot het straatparkeren

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 24 oktober 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 25 oktober 2023

Beschrijving

Stad Gent heft een retributie op:
  • het parkeren van een voertuig, zoals vermeld in artikel 27.1, 27.2, 27.3, 27.6 en 27ter van de Wegcode.
  • de uitreiking van een gemeentelijke parkeervergunning overeenkomstig het Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning