GAS4-boete ver­keers­over­tre­ding

Lees voor welke verkeersovertredingen je een GAS4-boete kan krijgen in Gent, hoeveel de boete bedraagt en hoe je verweer kan indienen.

Sinds 1 januari 2016 vallen enkele verkeersovertredingen onder de GAS4-procedure. Voor de volgende inbreuken kan je dus een GAS4-boete krijgen: 

 • Negeren verkeersbord C3: verboden toegang in beide richtingen voor elke bestuurder
 • Foutief stilstaan en parkeren

Heb je een boete gekregen en heb je een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen.

Boetebedrag hangt af van de overtreding

 • Negeren verkeersbord C3

  • Een onbemande camera registreert de inbreuk.
  • Een sanctionerend ambtenaar van het Mobiliteitsbedrijf behandelt. 
  • Als je niet behoort tot een categorie die vermeld staat op het onderbord van het C3 verkeersbord, krijg je een GAS4-boete: een geldboete van 58 euro
 • Foutparkeren

  • Een politieagent of GAS-vaststeller stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV)
  • Een sanctionerend ambtenaar van de Juridische Dienst van de Stad Gent behandelt.
  • Als je foutief parkeert krijg je een GAS4-boete foutparkeren. Het bedrag hangt af van de categorie van de overtreding.
 • Overtredingen eerste categorie: 58 euro

  Voorbeelden:

  • Langs verbodsbord C3 rijden zonder te behoren tot een categorie die vermeld staat op het onderbord (bv. vergunninghouder)
  • Parkeren in (woon)erven buiten de aangeduide parkeervakken 
  • Parkeren tegen de rijrichting 
  • Stilstaan of parkeren op hoeken 
 • Overtredingen tweede categorie: 116 euro

  Voorbeelden:

  • Stilstaan of parkeren op zebrapaden, voetpaden en fietspaden 
  • Parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap zonder speciale kaart

Een volledig overzicht van alle overtredingen foutparkeren kan je lezen in de GAS4 politieverordening voor stilstaan en parkeren. 

Het bedrag van de GAS4-boetes is een vast bedrag dat bepaald werd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 met betrekking tot inbreuken stilstaan en parkeren en inbreuken op verkeersborden C3 en F103. De sanctionerend ambtenaar mag dit bedrag niet verlagen of omzetten naar een werkstraf.

Hoe kan je de GAS4-boete betalen?

Lees hoe je kan betalen aan de Stad. Je vindt er ook info over:

 • Wat er gebeurt als je niet tijdig betaalt.
 • Wat je kan doen als je je schuld niet tijdig kan betalen.

Belangrijk: gebruik altijd het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling die vermeld staan op de boetebrief die je kreeg.

Niet akkoord met de GAS4-boete? Dien verweer in

Enkel als overtreder zelf (bestuurder van het voertuig op moment van de inbreuk)  kan je voor de GAS4‐boete verweer indienen.

Doe dit binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de boetebrief. Alle verweren of aangiftes die na deze 30 dagen binnenkomen zijn onontvankelijk en worden niet meer behandeld. 

Belangrijk: Betaal niet zolang je geen beslissing ontvangt over je verweer. Betaal je de GAS4-boete toch al, dan wordt je dossier automatisch afgesloten. Je verweer wordt dan niet meer behandeld.

Afhankelijk van het boetebedrag heb je de mogelijkheid tot mondeling of schriftelijk verweer

 • Verweer boete negeren verkeersbord C3

  Schriftelijk verweer

  Stuur je motivering voor verweer (verweerschrift) samen met eventuele bewijsstukken naar mobiliteit.gasboetes@stad.gent

 • Verweer boete foutparkeren

  Schriftelijk verweer

  Stuur je motivering voor verweer (verweerschrift) samen met eventuele bewijsstukken naar gasverkeer@stad.gent of per post naar Stad Gent - GAS Parkeren, Botermarkt 1, 9000 Gent

  Mondeling verweer

  Enkel voor overtredingen foutparkeren uit de tweede categorie (116 euro) kan je mondeling verweer aanvragen:

  • Per e-mail naar gasverkeer@stad.gent

  • Of per gewone post naar Stad Gent - GAS Parkeren, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

  De sanctionerend ambtenaar bekijkt jouw aanvraag in functie van het dossier. Wordt mondeling verweer toegestaan? Dan wordt er een afspraak vastgelegd voor een toelichting: 

  • Via elektronische weg (bv. Microsoft Teams)  

  • Tijdens een persoonlijk gesprek op bureau. 

Wat als je niet de bestuurder was op het moment van de inbreuk?

Bezorg via onderstaand formulier de identiteitsgegevens en een verklaring van de bestuurder aan het contact vermeld op je boetebrief. Doe dit binnen de 30 dagen na kennisgeving van de boetebrief.

Boete negeren verkeersbord C3:

Boete foutparkeren:

Nadien wordt de boete op jouw naam afgesloten en wordt een nieuwe boete naar de bestuurder verstuurd.

Vragen over foutparkeren

Vragen over de boete

Vragen over verweer

Andere vragen? Contacteer de juiste dienst