Taxi besturen in Gent

Ben je taxichauffeur in Gent? Vraag je vergunning aan voor straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of openbaarvervoer-taxi.

Wat is Individueel Bezoldigd Personenvervoer? 

Individueel Bezoldigd Personenvervoer = vervoer van personen die een vergoeding betalen die hoger is dan de vervoersonkosten.
Wil je een taxi exploiteren dan moet je in het bezit zijn van:

 1. vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer
 2. een machtiging van de Stad Gent als je op een standplaats wil stationeren
 3. een bestuurderspas

Meer weten over Individueel Bezoldigd Personenvervoer? Bekijk het volledige Vlaams taxidecreet.

Vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer

De vergunning is geldig voor de duur van maximaal 5 jaar.

 • 1 vergunning per exploitant
 • Alle exploitaties samen op 1 vergunning
 • Aanvraag bij gemeente waar exploitatiezetel gevestigd is
 • Exploitatie over het gehele Vlaamse Gewest

Voorwaarden taxivergunning:

 • Geen criminele straf
 • Geen veroordeling wegens diefstal, valsmunterij (< 5 jaar)
 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer KBO
 • Taalvereiste: minimale kennis niveau B1 (+/- zich kunnen redden in het Nederlands)
 • Eigenaar voertuig/contract op afbetaling/huurkoop of huurfinanciering
 • In orde met betaling lonen, sociale bijdragen, belastingen

Prijs taxivergunning

De juiste tarieven vind je terug op de website van MOW Vlaanderen bij retributies en belastingen.
De ecoscore van je wagen kan je berekenen via www.ecoscore.be.

4 soorten taxidiensten

Straattaxi

 • Ritten die personen 15 minuten op voorhand via app of via handopsteking aanvragen
 • Tariefbepaling met app of taxameter
 • Let op: in een perimeter van 200 meter rond een standplaats en rond de luchthaven Brussel-Nationaal mag je geen klanten ronselen of oppikken na handopsteking.

Tarieven straattaxi

Als exploitant bepaal jij de tarieven. Deze maak je bekend via de app, behalve als je voertuig is uitgerust met een taximeter.

Je moet een tarievenkaart aanbrengen:

 • op de rechtse achterste zijruit
 • op rugleuning zetel of dashboard (goed zichtbaar in het voertuig)

Standplaatstaxi

Om te kunnen stationeren op een standplaats In Gent heb je een machtiging nodig. Het aantal voertuigen standplaatstaxi is beperkt tot maximaal 220 voertuigen. Omdat de limiet hiervoor bereikt is, werkt de stad Gent met een wachtlijst. Wil je gebruik maken van de standplaatsen in de stad Gent? Dan moet je hiervoor een machtiging aanvragen onder de voorwaarden van het Stedelijk reglement. Je kan alleen een machtiging krijgen als je al beschikt over een vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer.

Machtiging standplaatstaxi aanvragen

Wil je een machtiging standplaatstaxi aanvragen? Bekijk alle voorwaarden en doe je aanvraag.

Vaste tarieven via taxameter

De tarieven voor standplaatstaxi met een Gentse machtiging zijn vastgelegd door Stad Gent. Het gebruik van een taxameter is verplicht. Dit zijn de tarieven voor standplaatstaxi's.

Ceremonieel vervoer

Voor ceremonies en luchthavenvervoer moet je bovenop je vergunning een schriftelijke overeenkomst van minstens 3 uur hebben met de klant.

Openbaarvervoertaxi

 • Voertuig en exploitant zijn vergund als Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV)
 • Ter beschikking te stellen via de mobiliteitscentrale 
 • Minimale service levels

Bestuurderspas

Een bestuurderspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Woon je in het Vlaams Gewest? Dan vraag je je bestuurderspas aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Je vindt alle informatie over het aanvragen van de bestuurderpas op deze pagina.

Heb je vragen over taxivergunningen?