Bestuurderspas voor taxibestuurders

Waar gaat het over?

Taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten sinds 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

 • minstens 21 jaar zijn;
 • over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring.
 • een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden, Elk jaar moet u een nieuw uittreksel uit het strafregister doorsturen
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen,
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 richtgraden 2.1+2.2, mondeling en schriftelijk het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 (of 1.2 of Waystage) beschikt, als u een erewoordverklaring geeft om binnen de 2 jaar het niveau B1, richtgraden 2.1+2.2 te behalen.

Hoeveel kost het?

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2024 € 23,74.

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Wat heb ik nodig?

 • Kopie EID – voor- en achterkant
 • Kopie Rijbewijs waarop datum medisch schifting staat vermeld – voor- en achterkant
 • Bewijs minimale kennis van het Nederlands
 • Uittreksel strafregister model 596.1-28
 • Vervoert u mensen in een rolstoel? Dan moet u een verklaring indienen waarmee u aantoont dat u een opleiding hebt gevolgd voor rolstoelvervoer.
 • Bewijs toelating arbeidsprestaties verrichtten in België

Welke stappen zijn er?

Je vraagt de bestuurderspas aan:

of

 • in de gemeente of stad waar je gedomicilieerd bent.  In Gent kan je telefonische hulp krijgen van de Cel Taxi bij het Mobiliteitsbedrijf, via het nummer 09 266 28 00 - keuzenummer 4.

Regelgeving

Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer

Gelijkaardige producten

Machtiging standplaatstaxi