Machtiging standplaatstaxi

Waar gaat het over?

Om te kunnen stationeren op een standplaats In Gent heb je een machtiging nodig. Het aantal voertuigen standplaatstaxi is beperkt tot maximaal 220 voertuigen. Omdat de limiet hiervoor bereikt is, werkt de stad Gent met een wachtlijst.

 

Wil je gebruik maken van de standplaatsen in de stad Gent? Dan moet je hiervoor een machtiging aanvragen onder de voorwaarden van het stedelijk reglement. Je kan alleen een machtiging krijgen als je al beschikt over een vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer.


De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi, is verplicht de tarieven vastgesteld door de Stad Gent te hanteren. Het gebruik van een taxameter is verplicht alsook het blauw-wit taxilicht, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.


Wie over een machtiging beschikt is niet langer verplicht om in de gemeente waarvoor de machtiging geldt de perimeter van 200 meter loopafstand rondom standplaatsen te respecteren. Die standplaatsen zijn immers bestemd voor standplaatstaxi’s met een machtiging van de betrokkene gemeente.


De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de gemeente/stad waarvoor ze werd aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet opgenomen worden op een wachtlijst. Daarvoor mail je volgende documenten naar mobiliteit.taxi@stad.gent:
  • Afschrift van je identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud
  • Ingevuld aanvraagformulier
Een aanvraag is pas volledig als alle documenten in het bezit zijn van het Mobiliteitsbedrijf. De datum waarop je aanvraag volledig is, is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. Je krijgt schriftelijk bericht van je inschrijving op de wachtlijst.

Hoeveel kost het?

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijke belasting- of retributiereglement (indien van toepassing).

Wat heb ik nodig?

  • Je moet reeds beschikken over een vergunning als straattaxi (zie hiervoor de info op de pagina Taxi besturen in Gent).
  • Afschrift van je identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud
  • Ingevuld aanvraagformulier

Welke stappen zijn er?

Je moet opgenomen worden op een wachtlijst. Daarvoor mail je benodige documenten naar mobiliteit.taxi@stad.gent. Een aanvraag is pas volledig als alle documenten in het bezit zijn van het Mobiliteitsbedrijf. De datum waarop je aanvraag volledig is, is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. Je krijgt schriftelijk bericht van je inschrijving op de wachtlijst.

Regelgeving

Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer

Gelijkaardige producten

Bestuurderspas voor taxibestuurders

Machtiging standplaatstaxi