Taxi besturen in Gent

Ben je taxichauffeur in Gent? Vraag je vergunning aan voor straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of openbaarvervoer-taxi.

Wat is Individueel Bezoldigd Personenvervoer? 

Individueel Bezoldigd Personenvervoer = vervoer van personen die een vergoeding betalen die hoger is dan de vervoersonkosten.
Wil je een taxi exploiteren dan moet je in het bezit zijn van:

 1. vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer
 2. een machtiging van de Stad Gent als je op een standplaats wil stationeren
 3. een bestuurderspas

Meer weten over Individueel Bezoldigd Personenvervoer? Bekijk het volledige Vlaams taxidecreet.

Vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer

De vergunning is geldig voor de duur van maximaal 5 jaar.

 • 1 vergunning per exploitant
 • Alle exploitaties samen op 1 vergunning
 • Aanvraag bij gemeente waar exploitatiezetel gevestigd is
 • Exploitatie over het gehele Vlaamse Gewest

Voorwaarden taxivergunning:

 • Geen criminele straf
 • Geen veroordeling wegens diefstal, valsmunterij (< 5 jaar)
 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer KBO
 • Taalvereiste: minimale kennis niveau B1 (+/- zich kunnen redden in het Nederlands)
 • Eigenaar voertuig/contract op afbetaling/huurkoop of huurfinanciering
 • In orde met betaling lonen, sociale bijdragen, belastingen

Prijs taxivergunning

De juiste tarieven vind je terug op de website van MOW Vlaanderen bij retributies en belastingen.
De ecoscore van je wagen kan je berekenen via www.ecoscore.be.

4 soorten taxidiensten

Straattaxi

 • Ritten die personen 15 minuten op voorhand via app of via handopsteking aanvragen
 • Tariefbepaling met app of taxameter
 • Let op: in een perimeter van 200 meter rond een standplaats en rond de luchthaven Brussel-Nationaal mag je geen klanten ronselen of oppikken na handopsteking.

Tarieven straattaxi

Als exploitant bepaal jij de tarieven. Deze maak je bekend via de app, behalve als je voertuig is uitgerust met een taximeter.

Je moet een tarievenkaart aanbrengen:

 • op de rechtse achterste zijruit
 • op rugleuning zetel of dashboard (goed zichtbaar in het voertuig)

Standplaatstaxi

Het aantal standplaatstaxi’s in Gent is beperkt tot maximum 220 (waarvan 20 exclusief elektrisch). Om te kunnen stationeren op een standplaats heb je een machtiging nodig. Je kan alleen een machtiging krijgen als je al beschikt over een vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer.

Machtiging standplaatstaxi aanvragen

Je moet opgenomen worden op een wachtlijst. Daarvoor mail je volgende documenten naar mobiliteit.taxi@stad.gent:

 1. Afschrift van je identiteitskaart
 2. Uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud
 3. Ingevuld aanvraagformulier

Een aanvraag is pas volledig als alle documenten in het bezit zijn van het Mobiliteitsbedrijf. De datum waarop je aanvraag volledig is, is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. Je krijgt schriftelijk bericht van je inschrijving op de wachtlijst.

Voorwaarden standplaatstaxi

Geen veroordeling in de laatste 10 jaar:

 • Tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 maanden
 • Wegens handel in verdovende middelen of deelname aan een criminele organisatie
 • Wegens fraude of oneerlijke praktijken inzake belastingen, btw, RSZ of faling, of gelijkaardige feiten
 • Wegens zedendelicten
 • Wegens een inbreuk op de regelgeving rond taxi

Vaste tarieven via taxameter

De tarieven voor standplaatstaxi met een Gentse machtiging zijn vastgelegd door Stad Gent. Het gebruik van een taxameter is verplicht. Dit zijn de tarieven voor standplaatstaxi's.

Ceremonieel vervoer

Voor ceremonies en luchthavenvervoer moet je bovenop je vergunning een schriftelijke overeenkomst van minstens 3 uur hebben met de klant.

Openbaarvervoertaxi

 • Voertuig en exploitant zijn vergund als Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV)
 • Ter beschikking te stellen via de mobiliteitscentrale 
 • Minimale service levels

Bestuurderspas

Een bestuurderspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Woon je in het Vlaams Gewest? Dan vraag je je bestuurderspas aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is geldig voor maximum 5 jaar en de kostprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het retributiereglement. De kostprijs kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid bij info over de bestuurderspas

Voorwaarden bestuurderspas

 • Rijbewijs met datum medische keuring
 • Bewijs taalkennis niveau B1 (of A2, mits binnen de 2 jaar niveau B1 te behalen)
 • Bewijs van goed gedrag en zeden

Heb je vragen over taxivergunningen?