Taxi besturen in Gent

Ben je taxichauffeur in Gent? Vraag je vergunning aan voor straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of openbaarvervoer-taxi.

Individueel Bezoldigd Personenvervoer is vervoer van personen die een vergoeding betalen die hoger is dan de vervoersonkosten. Wil je een taxi exploiteren dan moet je in het bezit zijn van:

 • Vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer
 • PLUS een machtiging van de Stad Gent als je op een standplaats wil stationeren
 • PLUS een bestuurderspas

Inhoudstafel

Vergunning voor diensten Individueel Bezoldigd Personenvervoer

De vergunning is geldig voor de duur van maximaal 5 jaar.

 • 1 vergunning per exploitant
 • Alle exploitaties samen op 1 vergunning
 • Aanvraag: bij gemeente waar exploitatiezetel gevestigd is
 • Exploitatie over het gehele Vlaamse Gewest

> Vraag je vergunning aan

Voorwaarden taxivergunning:

 • Geen criminele straf
 • Geen veroordeling wegens diefstal, valsmunterij (< 5jaar)
 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer KBO
 • Taalvereiste: minimale kennis niveau B1 (+/- zich kunnen redden in het Nederlands)
 • Eigenaar voertuig/contract op afbetaling/huurkoop of huurfinanciering
 • In orde met betaling lonen, sociale bijdragen, belastingen

Prijs taxivergunning

Conform het retributiereglement worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. De juiste tarieven kan je terugvinden op de website van MOW Vlaanderen bij retributies en belastingen.

De ecoscore van je wagen berekenen kan via www.ecoscore.be.

1. Straattaxi

 • Ritten die personen 15 minuten op voorhand of via handopsteking aanvragen
 • Tariefbepaling met App of taxameter
 • Let op: in een perimeter van 200 meter rond een standplaats en rond de luchthaven Brussel-Nationaal mag je geen klanten ronselen of oppikken na handopsteking

Tarieven straattaxi

Als exploitant bepaal jij de tarieven. Deze maak je bekend via de app, behalve als je voertuig is uitgerust met een taximeter.

Je moet een tarievenkaart aanbrengen:

 • Op de rechtse achterste zijruit
 • Goed zichtbaar in het voertuig: op rugleuning zetel of dashboard

Vergunning voor straattaxi aanvragen

Een vergunning vraag je online aan via het webportaal van Vlaamse overheid.

2. Standplaatstaxi

Het aantal standplaatstaxi’s in Gent is beperkt tot maximum 220 (waarvan 20 exclusief elektrisch). Om te kunnen stationeren op een standplaats, heb je een machtiging nodig. Je kan alleen een machtiging krijgen als je al beschikt over een vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer.

Zo vraag je een machtiging standplaatstaxi aan

Je moet opgenomen worden op een wachtlijst. Daarvoor mail je de volgende documenten naar mobiliteit.taxi@stad.gent:

 • Afschrift van je identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud
 • Aanvraagformulier

Een aanvraag is pas volledig als alle documenten in het bezit van het Mobiliteitsbedrijf zijn. De datum waarop je aanvraag volledig is, is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. Je krijgt schriftelijk bericht van je inschrijving op de wachtlijst.

Voorwaarden standplaatstaxi

Geen veroordeling in de laatste 10 jaar

 • Tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 maanden
 • Wegens handel in verdovende middelen of deelname aan een criminele organisatie
 • Wegens fraude of oneerlijke praktijken inzake belastingen, btw, RSZ of faling, of gelijkaardige feiten
 • Wegens zedendelicten
 • Wegens een inbreuk op de regelgeving rond taxi

Vaste tarieven via taxameter

De tarieven voor standplaatstaxi met een Gentse machtiging zijn vastgelegd door Stad Gent, gebruik van een taxameter is verplicht:

 

Tarief A

Tarief  B*

Instapprijs (+ 3km)

€ 9

€ 10

Kilometerprijs

€ 2,30

€ 2,50

Uurtarief  (vanaf 5 min)

€ 40

€ 50

Nachttarief (22 uur – 6 uur)

€ 2,50      

€ 2,50

*tarief B Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond, tijdens de Gentse feesten en op oudejaarsavond. Telkens van 19 uur tot 6 uur.

Forfait luchthavenvervoer

 • Gent – Zaventem: € 105
 • Gent – Charleroi: € 150
 • Gent – Oostende: € 100

Meer informatie over standplaatstaxi's?

3. Ceremonieel vervoer

 • Voor ceremonies en luchthavenvervoer moet je bovenop je vergunning een schriftelijke overeenkomst van minstens 3 uur hebben met de klant.

4. Openbaarvervoer-taxi

 • Voertuig en exploitant zijn vergund als Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV)
 • Ter beschikking te stellen via de mobiliteitscentrale (vermoedelijk operationeel in najaar 2021)
 • Minimale service levels

Meer weten over Individueel Bezoldigd Personenvervoer?

Bestuurderspas

Een bestuurderspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Woon je in het Vlaams Gewest? Dan vraag je je bestuurderspas aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is geldig voor maximum 5 jaar en de kostprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het retributiereglement. De kostprijs kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid bij info over de bestuurderspas

Voorwaarden bestuurderspas

• Rijbewijs met datum medische keuring

• Bewijs taalkennis niveau B1 (of A2, mits binnen de 2 jaar niveau B1 te behalen)

• Bewijs van goed gedrag en zeden

Heb je vragen over taxivergunningen?

Cel Taxi - Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

 • Ramen 21, 9000 Gent enkel op afspraak
 • Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Telefoon: 09 266 28 33
 • E-mail: Mobiliteit.taxi@stad.gent

download het formulier om op de wachtlijst voor standplaatstaxi's te komen

Download het formulier PDF (193.77 KB)

Mag je met een vergunning straattaxi door het autovrij gebied?

Alle info hierover vind je op de pagina vergunningen autovrij gebied bij de veelgestelde vraag 'Wat met fietsers, bromfietsers, VVB-voertuigen en taxi's?'.