Voertuig van een persoon met een handicap

Rij je met een voertuig voor een persoon met een handicap? Dan kan je in sommige gevallen een uitzondering krijgen.

Stap 1: controleer jouw voertuig met de online tool

  • Rijd je met een voertuig dat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet? Dan is je voertuig automatisch toegelaten. Je hoeft niets te doen.
  • Je voertuig is niet toegelaten? Ga naar stap 2.

​​Stap 2: voldoet je voertuig of situatie aan een van onderstaande voorwaarden?

Ja? Dan kan je jouw voertuig gratis registreren. Daarna kan je alle Vlaamse lage-emissiezones inrijden tot en met 31 december 2024. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.
Nee? Ga naar stap 3.

Stap 3: kan je een tijdelijke toelating of LEZ-dagpas kopen?