Schoolstraten

Gent startte in 2012 als eerste stad in Vlaanderen met schoolstraten.

Gent telt nu dertien schoolstraten. Een schoolstraat is bedoeld om de verkeerschaos in de schoolomgeving te beperken aan het begin en het einde van de schooldag. Een straat in de omgeving van de ingang van de school wordt aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje afgesloten voor (inrijdend) gemotoriseerd verkeer.

Schoolstraat de brug Mariakerke

De school De Brug in Mariakerke organiseert de 13de schoolstraat in Gent

De schoolstraat wordt georganiseerd op de parking voor de school. Het evaluatierapport na de testfase is positief!

Lees het evaluatierapport

Voordelen van een schoolstraat  

De schoolstraat biedt tal van voordelen voor de leerlingen, de ouders, de school én de buurt:

 • Minder chaos en ergernissen in de schoolomgeving,
 • meer veiligheid voor fietsers en voetgangers,
 • grotere bereikbaarheid voor hulpdiensten,
 • een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen aan de schoolpoort,
 • stimulans voor meer beweging van de kinderen,
 • aangenamere sfeer aan de schoolpoort.

Hoe werkt het?

Er wordt ruimte gecreëerd in de onmiddellijke buurt van de schoolpoort door de auto’s te weren in de omgeving. Zo is er meer plaats voor de fietsers en de voetgangers. De ouders die hun kinderen met de wagen brengen, wordt gevraagd om verderop te parkeren. Ook kinderen die met de auto gebracht worden, kunnen vanaf daar veilig te voet verder naar school. Op schooldagen wordt de straat voor de school afgezet voor gemotoriseerd verkeer, bij de start of het einde van de schooldag.

 

Folder over schoolstraten

Neem een kijkje PDF (1.37 MB)

Ook een schoolstraat starten?

Scholen die overwegen om een schoolstraat te starten, kunnen contact opnemen met de schoolconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit.kinderenenjongeren@stad.gent.

Een nieuwe schoolstraat invoeren, start altijd met een proefproject. In de aanloop naar de invoering van de schoolstraat, telt en registreert de school de vervoerswijze van de leerlingen. De schoolconsulent zorgt voor een mobiliteitsonderzoek. Als blijkt dat de schoolstraat een geschikte maatregel is, wordt er gestart met een proefperiode van 14 weken. Leerkrachten en personeel van de school, ouders en omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de plannen.

Tijdens de laatste maand volgt er een evaluatie waarbij de ouders, personeel en buren worden bevraagd. Als de evaluatie positief is, dan krijgt de schoolstraat een vergunning voor onbepaalde duur.

Waar zijn er schoolstraten?

De volgende straten zijn officieel een schoolstraat:

 • Vinkeslagstraat (Wondelgem)
 • Onderstraat (Gent centrum): niet meer actief
 • Krekelberg (Sint-Amandsberg)
 • Wispelbergstraat (Gent centrum)
 • Joseph Gérardstraat (Sint-Amandsberg)
 • Zandloperstraat (Mariakerke)
 • Sint-Sebastiaanstraat (Wondelgem)
 • Sint-Baafskouterstraat (pijpenkop) (Sint-Amandsberg)
 • Wasstraat (Gent / Sint-Amandsberg)
 • Hazenakker en deel Ooievaarsnest (Gentbrugge)
 • Nieuwkolegemlaan (Mariakerke)
 • Vanhaevermaetestraat (Mariakerke)
 • Désiré Van Monckhovenstraat
 • Parking trekweg 1 (Mariakerke) 

De schoolstraat steunt op vrijwilligers

Voor de vlotte werking van de schoolstraat zijn er vrijwilligers nodig. De school zorgt voor vrijwilligers die de schragen plaatsen en weghalen om de straat mee af te sluiten. Zij blijven ook ter plaatse tijdens het half uur dat de straat is afgesloten. Zij kunnen er informatie geven of kinderen helpen om veilig de straat over te steken. Deze vrijwilligers volgen de cursus gemachtigd opzichter bij de politie.

Postkaart

De schoolconsulenten voorzien per schoolstraat ook altijd een postkaart. De vrijwilligers kunnen die meegeven aan automobilisten die bij de invoering van een schoolstraat de straat niet meer in mogen. Op de kaart staat nog eens kort vermeld

 • wanneer de straat precies is afgesloten;
 • welk stuk van de straat is afgesloten;
 • wat de aanbevolen omrijroute is;
 • en waar de aanbevolen parkeerplaatsen zijn.

Postkaart schoolstraten

Enkele voorbeelden PDF (9.75 MB)

 

Evaluatie 5 jaar schoolstraten

Naar aanleiding van 5 jaar schoolstraten liet het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent begin 2018 een evaluatie uitvoeren. De bevraging werd uitgevoerd door het studiebureau Tractebel, met enquêtes, diepte-interviews en terreinonderzoek. De werking werd onder de loep genomen en er werd gepeild naar de succesfactoren en verbeterpunten. Ook de vervoerswijze van ouders en personeel werd in kaart gebracht.

Er werden zes schoolstraten geselecteerd en in totaal werden er 553 enquêtes ingevuld door ouders en 104 door personeelsleden. Verder vulden 69 buurtbewoners de enquête in. Sinds de invoering van de schoolstraat komt 42% van de respondenten met de fiets naar school en 40% met de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een goed systeem. De deelnemers geven aan dat ze sinds de start van de schoolstraat de schoolomgeving als veiliger en aangenamer ervaren. Zij vermelden ook andere voordelen zoals meer sociaal contact, veiligere begeleiding van leerlingenrijen, duurzamer woon-schoolverkeer, minder lawaai, uitlaatgassen en chaos.

Verbetermogelijkheden en actiepunten

Eén op drie respondenten geeft aan dat er ook verbeterpunten zijn. Als verbeterpunten worden vernoemd: de organisatie en begeleiding op de plaats waar de straat is afgesloten (foutief parkeren, verkeersdrukte, verbale agressie) en de nood aan meer informatie over het functioneren van de schoolstraat.

Een schoolstraat kan enkel functioneren als er samenwerking is tussen leerkrachten, ouders en de Stad. Prioritaire veranderpunten zijn de ondersteuning en begeleiding van de hekbegeleiders en de uitbreiding van de communicatie over schoolstraten. Vier actiepunten:

 • Uitbreiden van de verzekering voor vrijwilligers aan de schoolstraten.
 • Aantrekken van meer vrijwilligers voor de hekbegeleiding.
 • Optimaliseren van de cursus gemachtigd opzichter die de vrijwilligers moeten volgen, met extra aandacht voor omgaan met (verbale) agressie. Dit gebeurt in samenspraak met de politie.
 • De communicatie over schoolstraten versterken via de website van het Mobiliteitsbedrijf en het Stadsmagazine.

 

Evaluatie schoolstraten

Lees het eindrapport PDF (1.21 MB)