Kinder- en jongerenmobiliteit

9	Taxidiensten Het Mobiliteitsbedrijf verzorgt de exploitatie van taxivervoer of individueel bezoldigd personenvervoer in Gent. Wie op een standplaats wil stationeren moet hiervoor een machtiging aanvragen.  9.1	Enkele cijfers voor Gent  In 2022 waren er 100 actieve vergunningen als straattaxi en 79 actieve vergunningen als standplaatstaxi. Op één vergunning kunnen meerdere voertuigen staan. Zo reden er in Gent 335 voertuigen als straattaxi rond, waarvan 154 voertuigen ook een machtiging als standplaatstaxi

De Grote Trek: mobi­li­teits­on­der­zoek bij kinderen en jongeren

Wat hebben kinderen en jongeren in Gent nodig om zich veilig en zelfstandig te kunnen verplaatsen? De Grote Trek zoekt het uit.

Doe mee

Vragen? Neem contact op met de schoolconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent via mobiliteit.kinderenenjongeren@stad.gent.

Uitgelicht