Subsidie voor scholen voor projecten over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid

Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor een project over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid.

Inhoud

Waar gaat het over?

Scholen en oudergroepen kunnen bij de Stad Gent een subsidie aanvragen voor acties die streven naar meer duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Elke Gentse basisschool en secundaire school kan een aanvraag indienen. De aanvraag mag gebeuren door: 
    • Een individuele leerkracht, de directie of een schoolteam
    • Een oudergroep verbonden aan een Gentse school (let wel: handtekening van de directie vereist!)
  • Het volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
  • De subsidie kan slechts eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.
  • De aanvraag moet minstens drie maanden voor start van de activiteit worden ingediend.  

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Scholen kunnen 2 soorten subsidies aanvragen:

  • Optie 1: een subsidie tussen 500 en maximaal 1.500 euro. Daarmee kan 1 school een sensibiliserende, educatieve actie opzetten.
  • Optie 2: een subsidie tot 6.000 euro. Daarvoor moet de school een mobiliteitsproject uitwerken waarbij minstens 3 scholen samenwerken. Bijvoorbeeld: een gezamenlijke fietspool opstarten voor verschillende scholen.

Evaluatierapport

Bij een samenwerkingsproject tussen verschillende scholen met een maximum subsidiebedrag van 6.000 euro dient er bij afloop van het schooljaar een evaluatierapport ingediend te worden, uiterlijk tegen 31 juli van het betrokken schooljaar.

Je kan hier het digitaal evaluatierapport invullen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid in scholen