Subsidie voor scholen voor projecten over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid

Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor een project over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid.

Waar gaat het over?

Scholen en oudergroepen kunnen bij de Stad Gent een subsidie aanvragen voor acties die streven naar meer duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

Voor vragen over deze subsidie kan je steeds terecht bij de scholenconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf via hun e-mailadres mobiliteit.kinderenenjongeren@stad.gent

Wat zijn de voorwaarden?

 • Elke Gentse basisschool en secundaire school kan een aanvraag indienen. De aanvraag mag gebeuren door: 
  • Een individuele leerkracht, de directie of een schoolteam
  • Een oudergroep verbonden aan een Gentse school (let wel: handtekening van de directie vereist!)
 • Het volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • De subsidie kan slechts eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.
 • De aanvraag moet minstens drie maanden voor start van de activiteit worden ingediend.  

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Scholen kunnen 2 soorten subsidies aanvragen:

 • Optie 1: een subsidie tussen 500 en maximaal 1.500 euro. Daarmee kan 1 school een sensibiliserende, educatieve actie opzetten.
 • Optie 2: een subsidie tot 6.000 euro. Daarvoor moet de school een mobiliteitsproject uitwerken waarbij minstens 3 scholen samenwerken. Bijvoorbeeld: een gezamenlijke fietspool opstarten voor verschillende scholen.

Procedure en evaluatierapport

 1. Je aanvraag van de subsidie gebeurt minstens drie maand voorafgaand aan de activiteit(en) en is maximaal één maal per schooljaar mogelijk.
  Als aanvrager krijg je een bevestiging van ontvangst.
 2. Beoordeling door de scholenconsulenten gebeurt binnen de twee maanden na ontvangstdatum.
 3. Beslissing in het College binnen de drie maanden na de ontvangstdatum.
 4. Bekendmaking aan aanvrager binnen de maand na Collegebesluit. De uitbetaling enkele weken nadien. 

Bovenstaande termijnen zijn richtdata, bij wijziging van de aanvraag of nood aan bijkomende informatie kan de behandelende ambtenaar zich genoodzaakt zien de termijn te verlengen.

Alle informatie over de procedure kan je terugvinden in het reglement. Voor vragen over of een stand van zaken van je aanvraag kan je steeds terecht bij de scholenconsulenten van het Mobiliteitsbedrijf via hun e-mailadres mobiliteit.kinderenenjongeren@stad.gent

Bij een samenwerkingsproject tussen verschillende scholen met een maximum subsidiebedrag van 6.000 euro dient er bij afloop van het schooljaar een evaluatierapport ingediend te worden, uiterlijk tegen 31 juli van het betrokken schooljaar.

Je kan hier het digitaal evaluatierapport invullen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid in scholen

Subsidie voor scholen voor projecten over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid