Sub­si­die­re­gle­ment voor duurzame mobiliteit en meer ver­keers­vei­lig­heid in scholen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 22 mei 2018
Datum van bekendmaking
woensdag 23 mei 2018

Beschrijving

De Stad Gent wil een extra stimulans bieden aan Gentse scholen die inzetten op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school door middel van het toekennen van een subsidie voor acties die streven naar meer duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. De focus moet zowel liggen op duurzame mobiliteit als op het creëren van meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten, dewelke steeds hand in hand gaan.