De Grote Trek: mobi­li­teits­on­der­zoek bij kinderen en jongeren

Wat hebben kinderen en jongeren in Gent nodig om zich veilig en zelfstandig te kunnen verplaatsen? De Grote Trek zoekt het uit.

9	Taxidiensten Het Mobiliteitsbedrijf verzorgt de exploitatie van taxivervoer of individueel bezoldigd personenvervoer in Gent. Wie op een standplaats wil stationeren moet hiervoor een machtiging aanvragen. 9.1	Enkele cijfers voor Gent In 2022 waren er 100 actieve vergunningen als straattaxi en 79 actieve vergunningen als standplaatstaxi. Op één vergunning kunnen meerdere voertuigen staan. Zo reden er in Gent 335 voertuigen als straattaxi rond, waarvan 154 voertuigen ook een machtiging als standplaatstaxi

De Grote Trek is een mobiliteitsonderzoek van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst van Stad Gent. Het peilt naar het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren en hun belevingen in het verkeer. We verzamelen deze informatie via ouders, jongeren en kinderen zelf.
Het doel van deze inputverzameling is om meer door te wegen bij beslissingen die gaan over mobiliteit of herinrichting van het openbaar domein. We missen nog te vaak input vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en willen met de Grote Trek hier iets aan doen.

Hoe ziet De Grote Trek eruit? 

De Grote Trek bestaat uit twee delen:

 1. Een bevraging van ouders, kinderen en jongeren om de routes naar school en hobby's die kinderen en jongeren afleggen in hun wijk in kaart te brengen + korte vragenlijst die peilt naar hun verplaatsingsgedrag. Routes kunnen ingegeven worden op een digitale kaart of via een trackingsysteem. Je krijgt ook de mogelijkheid om knelpunten toe te voegen aan de routes.

 2. We gaan in gesprek met kinderen en jongeren om te peilen naar hun ervaringen in het verkeer en te luisteren wat hun noden zijn.

Vragenlijst en route ingeven als ouder/voogd 

 • Geef de route van je kind(eren) in via Route2School.
  • Maak hiervoor eenmalig inloggegevens aan.
  • Kies bij project voor 'Gent' en zoek jouw school.
  • Hulp nodig? Bekijk de video hieronder over hoe je een route kan ingeven.
 • Vul de bijhorende vragenlijst in zodat we zicht krijgen op het verplaatsingsgedrag van je kind(eren). Kinderen ouder dan 8 jaar kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Zie vragenlijst hieronder.

Vragenlijst en route ingeven als kind of jongere (+8 jaar)

 • Geef je route naar school door via Route2School.
  • Maak eenmalig inloggegevens aan.
  • Kies bij project voor 'Gent' en zoek jouw school.
  • Je krijgt ook de mogelijkheid om knelpunten op je route aan te duiden. Dit zijn punten onderweg die voor jou gevaarlijk aanvoelen of waar je niet goed weet wat je moet doen.  
  • Hulp nodig? Bekijk de video hieronder over hoe je een route kan ingeven.

Video: hoe kan je een route ingeven? 

Hoe kan je helpen als school? 

 1. Je verspreidt online informatie door deze webpagina (www.stad.gent/degrotetrek) te delen via een digitale nieuwsbrief, sociale media,... Hierboven vind je namelijk de linken waar ouders, kinderen en jongeren hun route kunnen doorgeven en de vragenlijst kunnen invullen. 
 2. In tweede instantie komen medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst van Stad Gent langs op schoolIn klasverband (vanaf het vierde leerjaar) bespreken we de ingevoerde routes met de kinderen en peilen we naar hun belevingen in het verkeer. Dit klasgesprek neemt ongeveer 2 uur in beslag. Een begeleidende leerkracht mag zeker aanwezig zijn tijdens het klasgesprek, maar dit moet niet. Als je dat wil, komen we nadien de resultaten voorstellen.

Heb je een vraag? Misschien vind je hier al het antwoord