Alles over PFAS in Gent

Grond

tijdslijn

PFAS in Gent: wat voorafging

Risico’s in kaart

Inventaris gaat naar OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid

Start bodemonderzoeken

Sites in Gent

Op sommige plaatsen in Gent gelden er preventieve veiligheidsmaatregelen. Die locaties zie je hieronder op de kaart van de Vlaamse Overheid. Klik op de locatie als je meer wil weten over de site-specifieke veiligheidsmaatregelen. 

Wie is betrokken bij een PFAS-onderzoek?

OVAM – Legt en/of volgt bodemonderzoeken op in Vlaanderen. Verplicht bodemsaneringen als dat nodig is.  

Agentschap Zorg en Gezondheid – Formuleert op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal no-regretmaatregelen per site.  

LogoGezondPlus  - Informeert en sensibiliseert burgers correct rond de PFAS-problematiek en de no-regretmaatregelen.  

Stad Gent informeert haar burgers  

De experten van de OVAM werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van de gekende gegevens maken zij een inschatting van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.   

Is er een mogelijk risico? Dan vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Stad Gent om ‘no-regretmaatregelen’ te communiceren.  

Is de Stad Gent eigenaar van een bepaalde site of wordt er vervuiling vastgesteld op het openbaar domein? Dan zal een deskundige in opdracht van de Stad Gent de site onderzoeken. Dit om de risico’s zo snel mogelijk in te schatten. De Stad Gent bezorgt ook heel wat informatie aan de OVAM, zodat zij kunnen bepalen waar bijkomend onderzoek nodig is. 

Veelgestelde vragen