Alles over PFAS in Gent

Grond

Hoe wordt PFAS in Gent onderzocht?

tijdslijn

In juni 2021 maakte de stad samen met Brandweerzone Centrum en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een inventaris van terreinen met een verhoogd risico op PFAS, samen met alle informatie die kan helpen bij het opsporen van mogelijke verontreiniging. 

De inventaris gebeurde in twee fases: 

  • In een eerste fase bracht de stad alle terreinen in kaart waar in het verleden fluorhoudend blusschuim werd gebruikt, bijvoorbeeld oefenterreinen van de brandweer of industriële vloeistofbranden. 

  • In een tweede fase onderzocht de Stad Gent waar er in Gent bepaalde risicoactiviteiten werden vergund. De Stad Gent bekeek of er in de vergunningen of aanvraagdossiers een duidelijke omschrijving van de bijhorende bedrijfsactiviteiten terug te vinden is. 

De stad bezorgde de inventaris vervolgens aan de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid voor verder advies. Op basis van hun ervaring en knowhow evalueren zij of bepaalde activiteiten een grotere kans hebben op PFAS-gebruik. Waar nodig, laten ze de bodem onderzoeken. 

De OVAM startte al met bodemonderzoeken op terreinen waar in het verleden fluorhoudend blusschuim werd gebruikt (eerste fase). Vandaag worden de vastgestelde sites, maar ook bijkomende sites verder onderzocht.  

Aangezien het vaak over lopende onderzoeken gaat, kan het zijn dat informatie niet volledig is of later nog gecorrigeerd wordt. We behandelen tussentijdse informatie voorzichtig. De voorzorgsmaatregelen blijven gelden tot het bodemonderzoek volledig afgerond is.

Sites in Gent

Op sommige plaatsen in Gent gelden er preventieve veiligheidsmaatregelen. Die locaties zie je hieronder op de kaart van de Vlaamse Overheid. Klik op de locatie als je meer wil weten over de site-specifieke veiligheidsmaatregelen. 

Wie is betrokken bij een PFAS-onderzoek?

OVAM – Legt en/of volgt bodemonderzoeken op in Vlaanderen. Verplicht bodemsaneringen als dat nodig is.  

Agentschap Zorg en Gezondheid – Formuleert op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal no-regretmaatregelen per site.  

LogoGezondPlus  - Informeert en sensibiliseert burgers correct rond de PFAS-problematiek en de no-regretmaatregelen.  

Stad Gent informeert haar burgers  

De experten van de OVAM werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van de gekende gegevens maken zij een inschatting van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.   

Is er een mogelijk risico? Dan vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Stad Gent om ‘no-regretmaatregelen’ te communiceren.  

Is de Stad Gent eigenaar van een bepaalde site of wordt er vervuiling vastgesteld op het openbaar domein? Dan zal een deskundige in opdracht van de Stad Gent de site onderzoeken. Dit om de risico’s zo snel mogelijk in te schatten. De Stad Gent bezorgt ook heel wat informatie aan de OVAM, zodat zij kunnen bepalen waar bijkomend onderzoek nodig is. 

Veelgestelde vragen