Alles over PFAS in Gent

Grond

Hoe is het gesteld met PFAS-verontreiniging in Gent? Lees meer over de risicolocaties, de onderzoeken en de laatste stand van zaken.

De PFAS-verontreiniging is overal in Vlaanderen een aandachtspunt, ook in Gent. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voert onderzoeken uit om in kaart te brengen waar de problemen zich voordoen. Dat gebeurt ook in Gent. De aandacht gaat naar locaties waar vroeger met PFOS-houdend blusschuim werd gewerkt, waterlopen en PFAS-gevoelige locaties.

Wie verzamelt er informatie?

De experten van de OVAM werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van de gekende gegevens maken zij een inschatting van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

  • Is er een mogelijk risico? Dan vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Stad Gent om ‘no-regret-maatregelen’ te communiceren. Dat zijn preventieve veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld geen groenten of eieren uit eigen tuin eten, …) in afwachting van verder onderzoek. De Stad Gent brengt de mensen die dichtbij de locatie wonen (binnen 100 meter) op de hoogte met een bewonersbrief.  Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigt bewoners met een eigen waterput in de buurt van de locatie.
  • Is de Stad Gent eigenaar van een bepaalde site of wordt er vervuiling vastgesteld op het openbaar domein? Dan zal een deskundige in opdracht van de Stad Gent de site onderzoeken, om de risico’s zo snel mogelijk in te schatten. De Stad Gent bezorgt ook heel wat informatie aan de OVAM, zodat zij kunnen bepalen waar bijkomend onderzoek nodig is.

Wat ging vooraf?

Over welke sites weten we intussen meer?

Op sommige plaatsen in Gent gelden er preventieve veiligheidsmaatregelen. Die locaties zie je hieronder op de kaart van de Vlaamse Overheid. Klik op de locatie als je meer wil weten over de veiligheidsmaatregelen.  

Aangezien dit vaak over lopende onderzoeken gaat, kan het zijn dat informatie niet volledig is of later nog gecorrigeerd wordt. We behandelen tussentijdse informatie voorzichtig. De voorzorgsmaatregelen blijven gelden tot het bodemonderzoek volledig afgerond is. 

We verzamelden detailgegevens over enkele locaties in Gent.
Lees meer over het onderzoek en de vervolgstappen in 

  • De Porre, Peter Benoitlaan 78
  • FNO-site, Roggestraat 70
  • Vynckiersite, Nieuwevaart
  • Tondeliersite: 
    Op site Tondelier vindt een ontwikkelingsproject plaats, waarbij de bodem al gesaneerd is en er enkel nog een restverontreiniging in het grondwater verder behandeld wordt. Er werd in het grondwater PFAS vastgesteld, niet in de bodem. Door de maatregelen in het bestaande bodemsaneringsproject vormen de PFAS voor de bewoners op de Tondelier site geen risico’s.
    De resultaten worden overgemaakt aan OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). AZG zal op basis hiervan nagaan of er rond de site no-regret maatregelen nodig zijn. 

Veelgestelde vragen