PFAS-onderzoek op de Vynckiersite: resultaten, richtlijnen en volgende stappen

Door aanwezigheid van PFAS op de Vynckiersite werd een no-regretzone ingesteld. Er wordt onderzocht of een sanering nodig is.

Aanleiding tot het PFAS-onderzoek

De Vynckiersite, gelegen aan de Gentse stadsring, is gekend als een brownfield en wordt herontwikkeld. In kader van het lopende brownfield convenant en bodemsanering op de site, werd recent ook verkennend onderzoek uitgevoerd naar PFAS. Uit dat onderzoek blijkt dat er PFAS aanwezig is. Er moet nog onderzocht worden hoe ernstig deze is en of een sanering zich opdringt.

No-regret maatregelen

Er wordt aangeraden om tot op 100 meter van de site voorzichtig te zijn met eigen geteelde groenten of kippeneieren. Tot op 500 meter van de site gebruik je best geen grondwater, en zeker niet als drinkwater.

Is er een risico voor de (volks)gezondheid?

Als de no-regretmaatregelen goed toegepast worden, is er geen risico.
Je kunt er veilig gaan feesten, de Kompass Klub ligt naast de PFAS-zone.

Vervolgstappen bodemonderzoek 

Stad Gent is geen betrokken partij in het bodemonderzoek. Via het brownfieldconvenant kan de OVAM van dichtbij opvolgen welke acties de ontwikkelaar neemt.

Impact op de ontwikkeling van de Vynckier site

De ontwikkelaar van de site is vertrouwd met bodemsanering. Zij zullen de PFAS-verontreiniging moeten saneren tot deze geen risico meer geeft bij het toekomstige gebruik. Zij doen al hetzelfde voor enkele andere verontreinigingen op de site. De impact op de ontwikkeling zal op die manier eerder beperkt zijn.