Kli­maat­neu­traal tegen 2050: een gezamenlijke ambitie

Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Waar staan we vandaag? En hoe gaan we die ambities waarmaken?

Gent klimaatstad is een klimaatneutrale stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te studeren. Een stad waar je geniet van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en lekker eten. Een wijze stad, voor nu en voor de generaties na ons.

Onze ambities en het Klimaatplan

We willen van Gent een klimaatneutrale stad maken.  Dat betekent dat er geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂) en methaan. Daarbovenop willen we een stad creëren die is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast. Beide klussen moeten geklaard zijn tegen 2050. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Onderstaande routeplanner toont de weg.  

Onze projecten

 • Met De Energiecentrale naar meer toekomstbestendige woningen

  De Energiecentrale is sinds 2014 de Gentse one stop shop voor het stimuleren en begeleiden van energiezuinige ingrepen bij bestaande en nieuwe Gentse woningen.

  Wat maakt De Energiecentrale succesvol?
 • Gent klimaatrobuust in 2030

  Om de stad te wapenen tegen het veranderende klimaat, zetten we sterk in op ontharding en vergroening.

  Ontdek hier hoe we dat doen
 • We gaan voor 100% fossielvrij

  Gent wil tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn. Daarom zoeken we uit hoe we hele wijken of bestaande woningen 100% fossielvrij kunnen maken.

  Lees meer over onze pilootprojecten
 • Met Gent en Garde naar een duurzaam voedselsysteem

  De voedselstrategie ‘Gent en Garde’ maakt het lokale voedselsysteem duurzamer, met respect voor mens, dier en planeet.

  Wat maakt Gent en Garde uniek?
 • Circulaire economie

  Slimmer omgaan met materialen, minder afval produceren en de CO2-uitstoot verlagen? Ontdek wat er in Gent gebeurt rond circulaire economie.

  Lees meer

Waar staan we? 

Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) levert jaarlijks de basisdata voor de Gentse CO2-uitstoot, aangevuld met lokale databronnen. 

Op onderstaande grafiek zien we dat de CO2-uitstoot in de periode 2007-2020 aanzienlijk daalde. De doelstelling die Gent zich jaren geleden stelde van -20% CO2-uitstoot in 2020, is gehaald. De VITO cijfers laten zien dat de Gentse CO2-reductie jaarlijks ongeveer 1,5% is. Hiermee is dat iets beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente (0,9%).

Toch valt op dat de huidige trendlijn onvoldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen. Extra acties vanuit de stad, zoals opgesomd in Klimaatplan 3, en van hogere overheden, zoals de Europese Green Deal, moeten ervoor zorgen dat we weer op koers blijven. Ook de effecten van de energiecrisis kunnen zich de komende jaren in de cijfers weerspiegelen. 

Onze aanpak? 

Vele inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden bouwen nu al mee aan onze klimaatneutrale toekomst. Niet verwonderlijk, want Gent Klimaatstad is natuurlijk de Gentenaar. We verenigen iedereen die iets doet in de strijd tegen klimaatverandering.

Zin om mee te doen? 

Toch… the time is now. Willen we Gent klimaatneutraal maken tegen 2050, dan moeten we een versnelling hoger schakelen. Om dat waar te maken bundelde de Stad Gent de doelstellingen en acties in een derde klimaatplan voor de periode 2020-2025.

 

Onze stakeholders 

In de blogreeks ‘In de ban van het klimaatplan’ kloppen we aan bij verschillende Gentenaars, organisaties, adviesraden, stakeholders of bedrijven. We vragen naar hun mening over het nieuwe klimaatplan 2020-2025 van de Stad Gent. Waar zit het goed? Waar kan het beter? 

programma

In de ban van het klimaatplan