Klimaatneutraal tegen 2050: een gezamenlijke ambitie

Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Waar staan we vandaag? En hoe gaan we die ambities waarmaken?

Gent klimaatstad is een klimaatneutrale stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te studeren. Een stad waar je geniet van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en lekker eten. Een wijze stad, voor nu en voor de generaties na ons.

Wat zijn de ambities van Gent Klimaatstad? 

We willen van Gent een klimaatneutrale stad maken.  Dat betekent dat er geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂) en methaan. Daarbovenop willen we een stad creëren die is opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast. Beide klussen moeten geklaard zijn tegen 2050. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Onderstaande routeplanner toont de weg.  

Waar staan we vandaag? 

Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) levert jaarlijks de basisdata voor de Gentse CO2-uitstoot, aangevuld met lokale databronnen. Op onderstaande grafiek zien we dat de CO2-uitstoot in de periode 2007-2018 aanzienlijk daalde. Toch valt op dat de huidige trendlijn onvoldoende is om de doelstelling van -40% CO2 in 2030 te halen.

Hoe willen we die ambities waarmaken? 

Vele inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden bouwen nu al mee aan onze klimaatneutrale toekomst. Niet verwonderlijk, want Gent Klimaatstad is natuurlijk de Gentenaar. We verenigen iedereen die iets doet in de strijd tegen klimaatverandering.

Zin om mee te doen? 

Toch… the time is now. Willen we Gent klimaatneutraal maken tegen 2050, dan moeten we een versnelling hoger schakelen. Om dat waar te maken bundelde de Stad Gent de doelstellingen en acties in een derde klimaatplan voor de periode 2020-2025.

Wat staat er in het nieuwe klimaatplan?