We gaan voor 100% fossielvrije wijken

Gent wil tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn. Daarom zoeken we uit hoe we hele wijken of bestaande woningen 100% fossielvrij kunnen maken.

Muide Meulestede flats

In de arbeiderswijk Muide-Meulestede en in de wijk Mariakerke zoeken we uit hoe een volledige wijk kan koken, wassen en verwarmen op uitsluitend hernieuwbare energie. We brengen de omschakeling – zowel op technisch, economisch als sociaal vlak – in kaart en delen onze expertise.

Van het gas af

Gent wil tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn en dus zo goed als geen CO2 uitstoten. Daarom zoeken we uit hoe we hele wijken of bestaande woningen 100% fossielvrij kunnen maken. We werken aan een plan waarin we per wijk, per straat en per type huis bekijken welke verwarming het meest geschikt is. Dit wordt de Gentse Warmtekaart.

Muide-Meulestede en Mariakerke als pilootprojecten

Muide-Meulestede en Mariakerke zijn de pilootwijken voor de overschakeling naar gasloos wonen. Mariakerke is een wijk met veel verschillende woningen: rijwoningen, (half)open bebouwingen met en zonder voortuin of tuin, ze zijn er allemaal te vinden. In Muide-Meulestede is er dan weer een groter aandeel rijwoningen, maar er zijn ook kantoren, bedrijven en zelfs havenactiviteiten.

Op basis van eerdere studies maken we een concreet actieplan voor deze twee wijken. Dat plan gaat verder dan technische oplossingen. Dit project onderzoekt ook hoe bewoners, verhuurders en bouwprofessionals overtuigd en ondersteund kunnen worden om zo vlot mogelijk om te schakelen naar wonen zonder fossiele brandstoffen. We besteden daarbij veel aandacht aan participatie en betrokkenheid van burgers en aan het overwinnen van praktische en financiële drempels.  Zo worden de belangen en behoeften van bewoners het uitgangspunt van onze toekomstige interventies. Expertise en kennis die we graag delen.