Gent zet koers richting de toekomst met duurzame mobiliteit

Hoe zorgen we dat Gent een bereikbare stad is zonder in te binden op de gezondheid van bewoners en bezoekers? Je ontdekt het hier.

Parkbosbrug - fietssnelweg

Inwoners, studenten, pendelaars, toeristen … Gent is een bruisende stad. Er zijn dagelijks heel wat mensen op de been en dat resulteert in veel verkeer. Helaas stoten gemotoriseerde voertuigen vaak CO2, roet en andere schadelijke stoffen uit.

We zetten sterk in op duurzame mobiliteit om de impact van die luchtvervuiling te verlagen en de veiligheid te verhogen. Bovendien wil Gent tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Zo zorgen we dat toekomstige generaties bewoners en bezoekers nog lang kunnen genieten van onze stad.

 

Mobiliteitsplan

We gaan voor een langetermijnaanpak die duurzame mobiliteit én leefkwaliteit verzekert. Met het Mobiliteitsplan wil Gent een vlot bereikbare stad worden waar het goed, veilig en gezond leven is. Daarvoor stellen we de volgende doelstellingen voorop:

 • een verschuiving van autoverplaatsingen naar duurzamere alternatieven
 • meer focus op elektrische mobiliteit, autodelen en duurzame logistiek
 • een verduurzaming van het wagenpark van de stad
 • drempels wegwerken die mensen in armoede ervaren rond mobiliteit

Zo maakt Gent het verschil

 • Lage-emissiezone Gent

  Dankzij de lage-emissiezone verbetert de luchtkwaliteit in Gent én de gezondheid van de Gentenaars.

  Lees meer
 • Uitgebreide fietsinfrastructuur

  Fietsgebruik stimuleren? Dat doet Gent door de fietsinfrastructuur te verbeteren en de wegen veiliger te maken.

  Lees meer
 • Subsidies milieuvriendelijke mobiliteit

  Wie zich engageert voor een beter milieu en klimaat, kan in Gent rekenen op (financiële) steun.

  Lees meer
 • Circulatieplan

  Met het circulatieplan pakt Gent het doorgaand verkeer in het stadscentrum aan.

  Lees meer
 • Park-and-ride (P+R)

  Parkings aan de rand van de stad zorgen voor minder verkeer in het centrum van de stad.

  Lees meer
 • Autovrij gebied

  Vijf zones in het Gentse stadscentrum vormen samen het grootste autovrije gebied van België.

  Lees meer
 • Elektrische laadpalen

  Om elektrisch rijden aan te moedigen, streeft Gent naar een uitgebreid netwerk van laadpunten.

  Lees meer
 • Zone 30

  Trager rijden maakt de stad veiliger, aangenamer én schoner.

  Lees meer
 • De stad Gent is een voorloper qua duurzame mobiliteit. Het was decennia geleden al pionier met het beperkt een­rich­tings­ver­keer – fietser in tegenrichting in een een­rich­tings­straat – en de parkeerroute. Gent zet ook sterk in op innovatie: de fietsstraat is er geboren, het is een van de eerste steden met een circulatieplan en het is de grootste autodeelstad van Vlaanderen. De weg is nog lang, maar er wordt volop aan getimmerd.

  Miguel Vertriest , Beleidsmedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • Met een kleine 600.000 verplaatsingen per dag heeft de Gentenaar geen 'zittend gat'. Daarbovenop pendelen er nog eens zo'n 185.000 mensen richting Gent. Een groot deel daarvan is gelinkt aan woon-werk­ver­plaat­sin­gen (32%), waarvan meer dan de helft nog met de wagen gebeurt. Dat leidt tot de gekende files, ongevallen, lucht­ver­vui­ling … Het goede nieuws is dat er steeds meer alternatieven zijn die makkelijk te gebruiken zijn op het juiste moment. Zo wordt het voor iedereen nog aangenamer wonen, werken, leren en ontspannen!

  Sarah Facq , helpt als mobicoach bij Stad Gent bedrijven om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren