Parkbosbrug - fietssnelweg

Gent zet koers richting de toekomst met duurzame mobiliteit

Hoe zorgen we dat Gent een bereikbare stad is zonder in te binden op de gezondheid van bewoners en bezoekers? Je ontdekt het hier.

Inwoners, studenten, pendelaars, toeristen … Gent is een bruisende stad. Er zijn dagelijks heel wat mensen op de been en dat resulteert in veel verkeer. Helaas stoten gemotoriseerde voertuigen vaak CO2, roet en andere schadelijke stoffen uit.

We zetten sterk in op duurzame mobiliteit om de impact van die luchtvervuiling te verlagen en de veiligheid te verhogen. Bovendien wil Gent tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Zo zorgen we dat toekomstige generaties bewoners en bezoekers nog lang kunnen genieten van onze stad.

 

Mobiliteitsplan

We gaan voor een langetermijnaanpak die duurzame mobiliteit én leefkwaliteit verzekert. Met het Mobiliteitsplan wil Gent een vlot bereikbare stad worden waar het goed, veilig en gezond leven is. Daarvoor stellen we de volgende doelstellingen voorop:

  • een verschuiving van autoverplaatsingen naar duurzamere alternatieven
  • meer focus op elektrische mobiliteit, autodelen en duurzame logistiek
  • een verduurzaming van het wagenpark van de stad
  • drempels wegwerken die mensen in armoede ervaren rond mobiliteit

programma

Zo maakt Gent het verschil
  • De stad Gent is een voorloper qua duurzame mobiliteit. Het was decennia geleden al pionier met het beperkt eenrichtingsverkeer – fietser in tegenrichting in een eenrichtingsstraat – en de parkeerroute. Gent zet ook sterk in op innovatie: de fietsstraat is er geboren, het is een van de eerste steden met een circulatieplan en het is de grootste autodeelstad van Vlaanderen. De weg is nog lang, maar er wordt volop aan getimmerd.

    Miguel Vertriest , Beleidsmedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Met een kleine 600.000 verplaatsingen per dag heeft de Gentenaar geen 'zittend gat'. Daarbovenop pendelen er nog eens zo'n 185.000 mensen richting Gent. Een groot deel daarvan is gelinkt aan woon-werkverplaatsingen (32%), waarvan meer dan de helft nog met de wagen gebeurt. Dat leidt tot de gekende files, ongevallen, luchtvervuiling … Het goede nieuws is dat er steeds meer alternatieven zijn die makkelijk te gebruiken zijn op het juiste moment. Zo wordt het voor iedereen nog aangenamer wonen, werken, leren en ontspannen!

    Sarah Facq , helpt als mobicoach bij Stad Gent bedrijven om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren