drongenplein

Bos- en bomenbeheer

Gent telt veel bos en bomen. Welke boom in je straat? Hoeveel bos en waar in onze stad? Ontdek het in de bomeninventaris, bosteller of BWK.

Bomenplan van de Stad Gent

Waar planten we straatbomen? Voor welke bomen kiezen we? Hoe houden we onze bomen in goede gezondheid? Gent wil een duurzaam bomenbestand.

Bomen spelen een belangrijke rol in een stad. Ze leveren schaduw en verkoelen de stenige ruimte. Ze zorgen voor de opvang van fijn stof en het ter plaatse houden van neerslagwater. Bomen brengen natuur in de stad en geven voedsel, nest- en leefruimte aan tal van dieren. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap. Om al die redenen hecht de Stad Gent groot belang aan bomen.

Bomen vragen ruimte, zowel boven als onder de grond. In een stad is de beschikbare ruimte schaars. Ze wordt ook geclaimd voor bebouwing, wegenis, nutsleidingen, water en groen …

Straatbomenplan

Met haar bomenplan wil de Stad Gent de nodige aandacht geven aan bomen in de publieke ruimte. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Het plan focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan.

Dit plan zoomt in op de ‘individueel beheerde bomen’. De Stad Gent telt er ruim 58.000. Ze staan langs straten, waterwegen, op pleinen, op begraafplaatsen en in parken. Ze maken een belangrijk deel uit van de stedelijke groenstructuur.

Lees hoe de Stad werkt aan een duurzaam bomenbestand

Bomenplan van de Stad Gent PDF (872.15 KB)

58.000 individuele bomen

Gent telt heel wat straat- en pleinbomen, bomen op begraafplaatsen en bomen in parken. Meer dan 58.000 ervan vind je in de bomeninventaris.

De bomen die individueel onderhouden worden, worden door de Groendienst in kaart gebracht. Dit in een bomeninventaris. In totaal zijn al meer dan 58.000 bomen geïnventariseerd.

De straatbomen vormen hierbij met 34.000 de grootste categorie. Dit zijn bomen die langs de rand van de weg staan, in het trottoir of in de parkeerstrook. Ze vragen ook bijzondere aandacht. Bij het onderhoud van deze bomen moet rekening gehouden worden met de weginfrastructuur. Deze bomen moeten bijvoorbeeld opgesnoeid worden tot 4,5 meter boven de rijbaan om bussen en vrachtwagens niet te hinderen, ze moeten ook vrij gesnoeid worden van de openbare verlichting en ver genoeg van de huisgevels worden gesnoeid.

Samen met de Dienst Data en Informatie stelt de Groendienst meerdere gegevens uit deze bomeninventaris beschikbaar voor iedereen. Dit via een digitale kaart op het Open Data Portaal van de Stad Gent.

Waarom een bomeninventaris?

Een bomeninventaris is een handig hulpmiddel voor bewoners en medewerkers van de stad. Het zorgt er onder meer voor dat:

  • informatie over een bepaalde boom snel en gemakkelijk gevonden kan worden.
  • meldingen, zoals een afhangende of afgebroken tak, sneller kunnen worden opgelost.
  • de Groendienst haar werkplanning efficiënter kan opmaken, bijvoorbeeld wanneer een boom gesnoeid of gecontroleerd moet worden.
  • er bij werken, evenementen en andere projecten rekening kan gehouden worden met de plaats van een boom.
  • de toekomstvisie van het bomenbeleid makkelijker uitgestippeld kan worden.

Hoe gebruik je de digitale kaart?

Alle groene stippen op de kaart stellen een boom voor. Wanneer je op een groene stip klikt, kan je de boomsoort, grootte van de boom en de locatie oproepen.

Actuele informatie

De bomeninventaris van de Groendienst wordt continu aangevuld en de digitale kaart wekelijks geüpdatet. Informatie gevonden die niet meer correct is? Laat het ons weten!

Toekomstbomen

In samenwerking met het Gents Milieufront (GMF) planten we gericht meer toekomstbomen. Dat zijn alleenstaande bomen op een straat of plein die de ruimte krijgen om minstens 100 jaar oud te worden … Als Gentenaar kan je plaatsen aanwijzen die je hiervoor geschikt vindt. Het GMF en de Stad selecteren daaruit locaties die aan alle voorwaarden voldoen en waar we nieuwe toekomstbomen planten waar onze kinderen, onze kleinkinderen, én hun nageslacht nog de vruchten van zullen plukken.

1.068 ha bos

Naast 58.000 ‘individueel beheerde bomen’ langs de Gentse straten, op pleinen, op begraafplaatsen en in parken telt Gent ook nog eens 1.068 ha bos.

Voor natuurmonitoring van onder meer die vele hectare bos gebruiken we in Gent al 20 jaar een eigen Biologische Waarderingskaart (BWK). Dat is een handig werk- en meetinstrument om de verplichtingen van het natuurdecreet, het bosdecreet en het ruimtelijk structuurplan Gent op te volgen.

Uit een recente actualisatie in 2020 van deze BWK Gent leren we niet alleen dat er de afgelopen twee decennia 572 ha natuur is bijgekomen, maar ook dat de oppervlakte bos in Gent op die tijd met 178 ha gestegen is. Met 1068 ha bos beschikt Gent vandaag over maar liefst een vijfde meer bos dan 20 jaar geleden.

  De robuuste bank in het Zwijntjesbos als beloning voor het behalen van het gouden boslabel

Gouden boslabel voor Gent

De Stad Gent plantte als eerste lokaal bestuur in Vlaanderen meer dan 10 ha nieuw bos aan.

Lees hier het persbericht