Hoeveel subsidie krijgt mijn jeugdwerkinitiatief?

Wat zijn de basissubsidies voor het werkjaar 2022-2023? Je krijgt een overzicht van de subsidies voor de verschillende types jeugdwerk.

Subsidies voor het werkingsjaar 2022-2023

Het subsidiebedrag voor jouw vereniging berekenen we op basis van het ingediende werkingsverslag in september. Na berekening en goedkeuring betalen we uit in december. 

Startsubsidie   € 3051
     

Activiteitenwerking

basissubsidie

€ 1780

 

leden-subsidie: 50-99 leden

€ 407

 

leden-subsidie: 100 of meer leden

€ 814

     
Open werking

basissubsidie

€ 1780

 

40-79 openingsmomenten

€ 407

 

80 of meer openingsmomenten

€ 814

     
Toegankelijkheidssubsidie
(financiële ondersteuning i.v.m. toegankelijkheid)

per lid

€ 72

  maximum-toelage € 1455
     

Stimulanssubsidie
(per jaar max. 2 vormen van de 3)

buurtgericht samenwerken en/of uitwisseling

€ 250

  duurzaamheid € 250
  gedeeld ruimtegebruik € 250
     

Speelpleinwerking

basistoelage per dagdeel

€ 36

 

per begonnen schijf 10 deelnemers

€ 23

 

per gekwalificeerde animator per dagdeel

€ 12

     

Vakantiekampen

50-70 deelnemers

€ 646

 

71-90 deelnemers

€ 821

 

91-110 deelnemers

€ 997

 

+110 deelnemers

€ 1237

     
Experimentele
jeugdwerkintitiatieven
startsubsidie € 690
  werkingssubsidie € 690

Deze bedragen - met uitzondering van de stimulanssubsidie - worden jaarlijks verhoogd met 0.85%

Basissubsidie voor een activiteitenwerking

Is jouw vereniging een activiteitenwerking? - Jullie doen regelmatig activiteiten met een vaste groep kinderen en/of jongeren. (vroeger: jeugd of jongerenbeweging of atelierwerking).

Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1780 euro. Voor grote groepen wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal leden. Heb je tussen de 50 en 99 leden dan gaat het om 407 euro, heb je 100 of meer leden, dan is dit 814 euro.
Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie en een stimulanssubsidie.

Basissubsidie voor een open werking

Is jouw vereniging een open werking? Bij jullie is iedereen welkom, kinderen en jongeren kunnen op het moment zelf beslissen om langs te komen. (vroeger: jeugdhuis, atelierwerking,…)

Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1780 euro. Zijn jullie vaak open, dan wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal openingsmomenten. Zijn er tussen de 40 en 79 openingsmomenten per jaar dan gaat het om 407 euro. Heb je 80 of meer openingsmomenten, dan gaat het om 814 euro. 
Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie en een stimulanssubsidie.

Aanvullingen op de basissubsidie:

Toegankelijkheidssubsidie voor jeugdwerk

Maakt jouw Open werking, Activiteitenwerking of Vakantiekampinitiatief extra kosten om jeugdwerk toegankelijker te maken voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een beperking? Dan krijg je hiervoor een extra financiële ondersteuning bovenop de basissubsidie van 72 euro per lid, voor maximaal 1.455 euro per jaar.

Stimulanssubsidie

Je krijgt als Open werking of als Activiteitenwerking een extra subsidie van 250 euro als je inzet op deze thema’s. Per jaar mag je maximaal voor twee van deze vormen indienen: buurtgericht samenwerking of uitwisseling, duurzaamheid en/of gedeeld ruimtegebruik.

Basissubsidie speelpleinwerkingen

Speelpleinwerkingen ontvangen een toelage gebaseerd op:

  • Aantal dagen werking
  • Aantal aanwezige kinderen
  • Aantal ingezette gekwalificeerde animatoren
  • Specifieke acties met de werking
  • Toegankelijkheidstoelage

Een speelplein moet minimaal 25 dagen werking hebben, en een gemiddelde van minimaal 15 kinderen per dag. 

Basissubsidie vakantiekampinitiatieven

Organiseer je in de vakantieperiodes kampen in internaatsverband voor Gentse kinderen en jongeren? Dan kan je wellicht beroep doen op de subsidie als vakantiekampinitiatief.

  • Een kamp omvat minstens 4 overnachtingen
  • Je bereikt minstens 50 deelnemers per werkingsjaar

Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie.
Indien je een jaarwerking voor de begeleiding organiseert (minstens 4 activiteiten buiten de zomervakantie voor minstens 10 begeleiders per activiteit) kan je nog een extra subsidie van 250 euro ontvangen.