Hoeveel subsidie krijgt mijn jeugdwerkinitiatief?

Je krijgt hieronder een overzicht van de subsidiebedragen voor de verschillende types jeugdwerk.

Subsidies voor het werkingsjaar 2022-2023

Het subsidiebedrag voor jouw vereniging berekenen we op basis van het ingediende werkingsverslag in september. Na berekening en goedkeuring betalen we uit in december. 

Startsubsidie   € 3051
     

Activiteitenwerking

basissubsidie

€ 1780

 

leden-subsidie: 50-99 leden

€ 407

 

leden-subsidie: 100 of meer leden

€ 814

     
Open werking

basissubsidie

€ 1780

 

40-79 openingsmomenten

€ 407

 

80 of meer openingsmomenten

€ 814

     
Toegankelijkheidssubsidie
(financiële ondersteuning i.v.m. toegankelijkheid)

per lid

€ 72

  maximum-toelage € 1455
     

Stimulanssubsidie
(per jaar max. 2 vormen van de 3)

buurtgericht samenwerken en/of uitwisseling

€ 250

  duurzaamheid € 250
  gedeeld ruimtegebruik € 250
     
Kampsubsidie kampen tussen de 15 en de 100 deelnemers € 2250
  kampen met meer dan 100 deelnemers € 2750
     

Speelpleinwerking

basistoelage per dagdeel

€ 36

 

per begonnen schijf 10 deelnemers

€ 23

 

per gekwalificeerde animator per dagdeel

€ 12

     

Vakantiekampen

50-70 deelnemers

€ 646

 

71-90 deelnemers

€ 821

 

91-110 deelnemers

€ 997

 

+110 deelnemers

€ 1237

     
Experimentele
jeugdwerkinitiatieven
startsubsidie € 690
  werkingssubsidie € 690

Deze bedragen - met uitzondering van de met uitzondering van de stimulanssubsidie, de kampsubsidie en de aanvullende werkingssubsidie voor de vakantiekampinitiatieven- worden jaarlijks verhoogd met 0.85%

Basissubsidie voor een activiteitenwerking

Is jouw vereniging een activiteitenwerking? - Jullie doen regelmatig activiteiten met een vaste groep kinderen en/of jongeren. (vroeger: jeugd of jongerenbeweging of atelierwerking).

Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1780 euro. Voor grote groepen wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal leden. Heb je tussen de 50 en 99 leden dan gaat het om 407 euro, heb je 100 of meer leden, dan is dit 814 euro.
Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie, een stimulanssubsidie en een kampsubsidie.

Bekijk het reglement.

Basissubsidie voor een open werking

Is jouw vereniging een open werking? Bij jullie is iedereen welkom, kinderen en jongeren kunnen op het moment zelf beslissen om langs te komen. (vroeger: jeugdhuis, atelierwerking,…)

Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1780 euro. Zijn jullie vaak open, dan wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal openingsmomenten. Zijn er tussen de 40 en 79 openingsmomenten per jaar dan gaat het om 407 euro. Heb je 80 of meer openingsmomenten, dan gaat het om 814 euro. 
Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie, een stimulanssubsidie en een kampsubsidie.

Bekijk het reglement.

Aanvullingen op de basissubsidie

Toegankelijkheidssubsidie voor jeugdwerk

Doet jouw Open werking, Activiteitenwerking of Vakantiekampinitiatief extra inspanningen om jeugdwerk toegankelijker te maken?   Met deze inspanningen zorg je er voor dat jouw vereniging meer toegankelijk, betaalbaar, bereikbaar, begrijp baar en bruikbaar wordt voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een beperking.  Daarvoor krijg je extra financiële ondersteuning bovenop de basissubsidie van 72 euro per lid, voor maximaal 1.455 euro per jaar.

Kampsubsidie

Organiseerde jouw Open werking, Activiteitenwerking of Vakantiekampinitiatief dit jaar een eigen kamp? Dan kan je een kampsubsidie ontvangen. De voorwaarden zijn dat je kamp minstens 4 overnachtingen telt, en dat jullie met minstens 15 leden op kamp gingen.

De kampsubsidie bedraagt 2.250 euro voor kampen tussen de 15 en de 100 deelnemers en 2.750 euro voor kampen met meer dan 100 deelnemers.

Stimulanssubsidie

Je krijgt als Open werking of als Activiteitenwerking een extra subsidie van 250 euro als je inzet op deze vormen. Per jaar mag je maximaal voor twee van deze vormen indienen: buurtgericht samenwerking of uitwisseling, duurzaamheid en/of gedeeld ruimtegebruik.

Basissubsidie speelpleinwerkingen

Speelpleinwerkingen ontvangen een toelage gebaseerd op:

  • Aantal dagen werking
  • Aantal aanwezige kinderen
  • Aantal ingezette gekwalificeerde animatoren
  • Specifieke acties met de werking
  • Extra toelage voor deelnemers met een beperking

Een speelplein moet minimaal 25 dagen werking hebben, en een gemiddelde van minimaal 15 kinderen per dag. 

Basissubsidie vakantiekampinitiatieven

Organiseer je in de vakantieperiodes kampen in internaatsverband voor Gentse kinderen en jongeren? Dan kan je wellicht beroep doen op de subsidie als vakantiekampinitiatief.

  • Een kamp omvat minstens 4 overnachtingen
  • Je bereikt minstens 50 deelnemers per werkingsjaar

Jullie basissubsidie kan verhoogd worden met een toegankelijkheidssubsidie.
Indien je een jaarwerking voor de begeleiding organiseert (minstens 4 activiteiten buiten de zomervakantie voor minstens 10 begeleiders per activiteit) kan je nog een extra subsidie van 250 euro ontvangen.

Hoe vraag ik deze subsidies aan?

Eens je een erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief bent hoef je geen nieuwe aanvraag meer te doen om je werkingssubsidies van het voorbije jaar te ontvangen. Elk jaar ten laatste op 1 september krijg je een mail van de jeugddienst met de vraag om je werkingsverslag online in te vullen. Op basis hiervan zal de werkingssubsidie van jouw vereniging berekend worden, de subsidie wordt uitbetaald in december. Met dit formulier verleng je ook je erkenning voor het komende jaar.

Subsidies voor Jeugdlokalen

Je kan beroep doen op de Karweidienst voor jeugdverenigingen, een Subsidie kleine herstellingen en werken, een Huursubsidie in geval van overmacht en een Investeringssubsidie voor jeugdlokalenAls je van deze subsidies gebruik wil maken, moet je ze apart aanvragen.