Hoe maak je jouw jeugd­ver­e­ni­ging toegankelijk voor iedereen?

Hoe kan je je jeugdwerkinitiatief toegankelijk maken voor iedereen? Lees meer over toegankelijke infrastructuur, vormingen en andere tips.

Toegankelijkheidssubsidie voor jeugdwerk

Doet jouw Open werking, Activiteitenwerking of Vakantiekampinitiatief extra inspanningen om jeugdwerk toegankelijker te maken?   Met deze inspanningen zorg je er voor dat jouw vereniging meer toegankelijk, betaalbaar, bereikbaar, begrijp baar en bruikbaar wordt voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een beperking.  Daarvoor krijg je extra financiële ondersteuning bovenop de basissubsidie van 72 euro per lid, voor maximaal 1.455 euro per jaar. Die vraag je aan via je werkingsverslag.

Jouw jeugdvereniging betaalbaar maken

Met een gemiddeld lidgeld per jaar van € 30, is het lokaal jeugdwerk in Gent al vrij toegankelijk. Toch blijft het voor sommige jongeren nodig om extra inspanningen te leveren binnen jouw vereniging.

Met deze tips maak je je vereniging financieel toegankelijker:

  • Geen uniformen, goedkopere uniformen, eigen t-shirts of tweedehandssysteem voor uniformen 
  • Sociaal systeem in lidgeld 
  • Korting als er meerdere leden zijn per gezin
  • Mogelijkheid tot stapsgewijs betalen kamp of korting op uitstappen/kamp
  • Geen lidgeld vragen en sponsoring zoeken voor activiteiten of andere financiële acties
  • Informeer de ouders over de UiTPAS of over financiële tegemoetkomingen voor vrijetijdsactiviteiten

Tips voor een toegankelijke infrastructuur

Toegankelijkheid gaat niet alleen om bouwtechnische aanpassingen voor rolstoelgebruikers. Iedereen heeft baat bij een toegankelijk gebouw.

Als je de principes van Universal Design volgt, dan is je jeugdlokaal sowieso voor iedereen toegankelijk.

Vormingen voor begeleiders

Naast de financiële laagdrempeligheid en fysieke bereikbaarheid is het ook heel belangrijk dat je als begeleider rekening houdt met kwetsbare groepen. Dat vraagt een inclusieve houding en inlevingsvermogen. Afhankelijk van de doelgroep die je wil bereiken, kan je interessante vormingen aanvragen.

Kinderen in armoede meekrijgen op kamp

We hebben kort en bondig een aantal tips gebundeld op een A2-affiche. Vraag je affiche aan en hang ze in jouw leidinglokaal.