Reistoelating voor minderjarigen

Minderjarigen die naar het buitenland reizen hebben in bepaalde gevallen toestemming van de ouders nodig.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. De vraag om een reistoelating voor minderjarigen verschilt van land tot land. Sommige landen vragen een reistoelating wanneer de minderjarige:

  • alleen reist
  • slechts vergezeld wordt door één van zijn ouders
  • vergezeld wordt door een derde (vb. grootouder).

Voorwaarden

Een minderjarig kind reist alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) naar het buitenland.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

  • De identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft (ouder of bevoegde voogd).
  • Indien de aanvraag gedaan wordt door de voogd van de minderjarige, dan brengt deze ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Burgerzaken - Loket Uittreksels of in een dienstencentrum.

  • U vult het formulier in en ondertekent het;
  • U gaat naar de dienst Burgerzaken - Loket Uittreksels of naar een dienstencentrum voor de legalisatie van de handtekening van de ouder of voogd. Zonder deze handtekening zal er geen gevolg gegeven worden aan uw aanvraag.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
 

Vul het downloadbare formulier in