Wettigen van een handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Waar gaat het over?

Deze wettiging heeft niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Hoeveel kost het?

Het wettigen van een handtekening is gratis.

Wat heb ik nodig?

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • Je identiteitskaart

Welke stappen zijn er?

Hoe?

De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met de van die persoon gekende handtekening (bijvoorbeeld identiteitskaart, databank met handtekeningen van burgemeesters, schepenen,...).

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • ​Je ondertekende het voorgelegde document al. De handtekening op het document wordt vergeleken met de reeds gekende handtekening. In deze situatie hoef je niet zelf dit document voor te leggen, maar kan dit ook door iemand anders. Het document zelf is voldoende, een (kopie van de) identiteitskaart is niet nodig.
  • Je kunt ook, nadat je identiteit is geverifieerd, het document tekenen in het bijzijn van de loketmedewerker waarna de handtekening zal worden gewettigd.

Waar?

  • Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in België (dus niet beperkt tot Gentenaren): Dienst Burgerzaken - Identiteit in het Stadskantoor of in de dienstencentra. Je moet een afspraak maken.
    Let op: voor de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belg in kort verblijf (bijlage 3 bis) en de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belgische student (bijlage 32) gelden bijzondere regels voor het wettigen van de handtekening. Je kunt daarvoor terecht bij Burgerzaken - Migratie (na afspraak) of de 4 hoofddienstencentra. Het wettigen van de handtekening is voor deze verbintenissen enkel mogelijk voor personen die wonen in Gent.
  • Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in het buitenland: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Dienst Legalisaties.

Leveringswijze?

De handtekening zal na controle onmiddellijk gewettigd worden op het document waarop de handtekening is aangebracht.

Gelijkaardige producten

Huwelijksaangifte doen

Wettigen van een handtekening