Dienst Burgerzaken - Migratie - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

 
Online een aanvraag indienen bij Migratie?

Gebruik dit e-formulier voor de verlenging van je verblijf of je definitief vertrek:

 • verlenging A-kaart op basis van gezinshereniging art 10 en 10bis
 • verlenging kort verblijf voor niet-Unieburgers
 • verlenging A-kaart op basis van de beroepskaart
 • aanvraag B-kaart voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
 • aangifte definitief vertrek
 
Gebruik dit e-formulier voor een nieuwe registratie:
 
Voor niet-Unieburgers:
 • registratie van kort verblijf (verblijf max. 3 maanden)
 • aanmelding met een visum D (De datum van deze online aanmelding vervangt een persoonlijke aanmelding bij de gemeente binnen de 8 dagen van binnenkomst)
 • aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen (procedure 9bis)

Voor Unieburgers:
 • registratie van kort verblijf (verblijf max. 3 maanden)
 • aanmelding als werknemer met een arbeidscontract van minstens 3 maanden bij een Belgische werkgever
 • aanmelding voor gezinshereniging op basis van huwelijk met een Unieburger
 • aanmelding voor gezinshereniging als kind (-21 jaar) van een Unieburger


 Een afspraak maken?

Maak een afspraak bij Migratie

Make an appointment with Migration
 

Locatie